Fakte soomeugrilastest

Venemaa soome-ugri rahvaste arvukus 1989-2010

Rahvaarv
1989

Rahvaarv
2002
Emakeele
kõnelejaid
2002
Rahvaarv
2010
Emakeele
kõnelejaid
2010
Handid 22 283 28 678 13 568 30 943 9584
Mansid 8279 11 432 2746 12 269 938
Udmurdid 714 833 636 906 463837 552 299 324 338
Komid 336 309 293 406 217 316 228 235 156 099 
Permikomid 147 269 125 235 94 328 94 456 63 106
Mordvalased 1 072 939 843 350 614 260 744 237 392 941
Marid 643 698 604 298 487 855 547 605 388 189
Karjalased 124 921 93 344 52 880 60 815 25 605
Vepslased 12 142 8240 5753 5936 3613
Isurid 449 327 362 266 123
Vadjalased 62 73 60 64 68
Saamid 1835 1991

Täpsed
andmed
puuduvad

1771
(Põhjamaade
saamidega
kokku
ca 80 000)
353
Loe Jaak Prozes kommentaar Venemaa Rahvaloendusest siit.

Allikad
1989 ja 2002 - Akadeemia 2006/3 Indrek Jääts, „Venemaa soomeugrilased 2002. aastal“
2010 - http://www.perepis-2010.ru/results_of_the_census/results-inform.php

Kes meie oleme?

Hõimurahvaste Aeg on Eesti Piibliseltsi, Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Misjonikeskuse, Eesti Evangeelse Alliansi misjonitoimkonna ja Ljus i Österi 2006. aastal algatatud projekt, mille eesmärk on ergutada Eesti kristlasi võtma vastutust meie soomeugrilastest õdede-vendade toetamiseks Venemaal.

 

Kontakt

 
+372 6 311 671
 
 
Eesti Piibliselts
Kaarli pst 9,
10119 Tallinn