Sündmused

Tule Kokku Tulek Misjonikonverents 2007

Udmurdid, Eestlased, Komid, Mordvalased ja Mari15.-18. märtsil 2007 kogunes Tallinna Metodisti kirikusse kristlasi kogu Eestist, aga ka Komimaalt, Soomest, Ungarist, Udmurtiast, Marimaalt, Mordvast ja hantide maalt. Kõneldi mitmesugustel teemadel nagu Noored misjonäriks, Piibli tõlkimise tagamaad, Misjon ja meedia jt. Veel toimusid kontserdid, rahvaste festival ja avatud diskussioonid misjonistrateegiatest. Konverentsi eesmärk oli üksteist vaimulikul teel julgustada, jagada ning arendada ühist visiooni pääste toomiseks meie hõimurahvastele.


Loe edasi: Tule Kokku Tulek Misjonikonverents 2007

Uurali nõupidamine Stockholmis

Nõupidamine Stockholmis misjoniorganisatsiooni Ljus i Öster peakorteris.  Foto: Åke Lager 

Kahe septembrikuu päeva jooksul oli Rootsi misjoniorganisatsiooni Ljus i Öster peakorter Solnas pilgeni täis ugrimugrilasi, kes olid kokku tulnud esimeseks Uurali Nõupidamiseks. Kristlikud töötegijad komi, udmurdi, mari, ersa, mokša, soome, ungari ja eesti rahva hulgast ning samuti mitmed asjast huvitatud kohalike misjoniorganisatsioonide esindajad olid tulnud arutama ühiseid strateegiaid, mille abil viia lootust ja päästet Venemaal elavatele soome-ugri rahvastele. Eestist osalesid peale allakirjutanu veel Heigo Ausmees ja Jaan Bärenson. 

Loe edasi: Uurali nõupidamine Stockholmis

I Soome-Ugri Kristlik Noortekonverents Komimaal

noortekonv_first_a.jpg

2004. aasta oktoobris toimus Udmurtias soome-ugri kristlike töötegijate konverents, kus Eestist osalesid Kaja Rüütel, Heigo Ausmees ning Mark Nelson.  

noortekonv_f-u.jpg

Viimasel õhtul tõusis püsti keegi noor neiu, tänas kordaläinud konverentsi eest ning pöördus keskealiste osavõtjate poole: “Teie olete juba vanad, varsti lahkute siitilmast. Meie vajame midagi noortele!” EMK Teoloogilise Seminari õppejõud Mark Nelson haaras üleskutsest kinni. 2005. aasta juunikuus hakati planeerima talvist konverentsi Komis. Põhikorraldajateks olid Sõktõvkari koguduse  pastor Danil Popov oma meeskonnaga  ning  Mark Nelson ja Mari Kerde EMK Tallinna kogudusest ning Gunnar Kotiesen EEKBL Rakvere Karmeli kogudusest.

Korraldajad julgesid loota, et kokku tuleb umbes 100 noort viie soome-ugri rahva hulgast. Kiitus Jumalale, et kokku tuli palju rohkem noori palju enama rahva seast! Osalejaid oli igast kristlikust konfessioonist: õigeusklikke, luterlasi, baptiste, metodiste, nelipühilasi jne.3.-6. jaanuarini 2006 toimunud esimeselt  soome-ugri kristlikult noortekonverentsilt naasis 21 eestlast Tallinnast, Tartust, Kohilast, Sauelt, Jõhvist, Võrust, Kundast  ja Rakverest täis uut armastust ja austust oma hõimurahvastest vendade-õdede vastu. Konverentsi teokssaamine oli Jumala ime. Kui Jumal lubab, saab toimunust traditsioon.  

Loe edasi: I Soome-Ugri Kristlik Noortekonverents Komimaal

Kes meie oleme?

Hõimurahvaste Aeg on Eesti Piibliseltsi, Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Misjonikeskuse, Eesti Evangeelse Alliansi misjonitoimkonna ja Ljus i Österi 2006. aastal algatatud projekt, mille eesmärk on ergutada Eesti kristlasi võtma vastutust meie soomeugrilastest õdede-vendade toetamiseks Venemaal.

 

Kontakt

 
+372 6 311 671
 
 
Eesti Piibliselts
Kaarli pst 9,
10119 Tallinn