Sündmused

Hõimurahvaste palvepäeva läkitus 2011

Pühapäeval, 16. oktoobril tähistavad Eesti Kirikute Nõukogu liikmeskirikud, Eesti Evangeelne Allianss ja Eesti Piibliselts hõimurahvaste palvepäeva.
Jeesus ütles oma järgijatele: “Minge kõike maailma, kuulutage evangeeliumi kogu loodule!“ Mk 16:15
Misjonikäsk on mõeldud kirikutele ja kogudustele, aga eelkõige Tema järgijatele – seega igaühele meist. Peaksime selle täitmist alustama oma kodukohast ja siis ulatuma jõudumööda kaugemalegi.
Misjonikäsk kutsub meid kuulutama Head Sõnumit ka väljaspool Eesti piire. Oleme ise okupatsiooniaastate jooksul saanud abi mujal elavatelt õdedelt ja vendadelt. Nii jõudis eestikeelne Piibel meie kodumaale ajal, mil selle tõlkimine ja trükkimine siin oli keelatud. Täna on meil endal võimalus toetada sugulasrahvaid ja neile oma armastust jagada. Paljud soomeugrilased igatsevad Jumalat teenida ja Tema Sõna lugeda oma
emakeeles. Sellele tööle kaasa aidates täidame meiegi Misjonikäsku.
Palve
Kõigeväeline ja armuline Jumal, õpeta meid teenima inimesi üle oma kogukonna ja rahva piiride! Juhata meid, soomeugrilasi, vastastikuses
õppimises ja üksteise toetamises!
Õnnista Pühakirja tõlkimist ja Sõna kuulutamist meie hõimurahvastele ning kutsu nende hulgast ustavaid teenijaid, kes võiksid täita Misjonikäsku oma rahva seas! Aita meil alal hoida kultuuri ja identiteeti, mille Sa meile oled kinkinud. 
Õnnista meie maad ja rahvast, hõimurahvaid ja kogu maailma rahvaid meie Õnnistegija Jeesuse Kristuse nimel! Aamen.
Piiskop Einar Soone                   Mihkel Kukk                               Tiit Salumäe
Eesti Kirikute Nõukogu               Eesti Evangeelse Alliansi           Eesti Piibliseltsi
president                                    president                                     esimees

Hõimurahvaste palvepäevast Eestis

palvepaev_logo17. veebruaril 2011a. võttis meie riigikogu vastu eelnõu, mille kohaselt hakatakse oktoobrikuu kolmandal laupäeval tähistama hõimupäeva riikliku
tähtpäevana. Sel päeval tuleks heisata ka Eesti lipp.

palvepaev_lauljaIdee korraldada ühine hõimurahvastele mõeldud palvepäev tekkis Stockholmis 2007. aasta septembris, kui nõupidamisele kogunesid mitmete
maade soome-ugri koguduste juhid ja misjonitöö eestvedajad. Ühe Venemaal asuva koguduse pastor tegi ettepaneku soome-ugri rahvaste
eest palvetada ja paastuda. Nii otsustati kutsuda kõiki soome-ugri rahvaste kogudusi ja sõpru Eestis, Venemaal, Soomes ja Rootsis ühisele
palvele 15.–17. veebruaril 2008. a.
Aasta hiljem tegi Hõimurahvaste Aeg toimkond ettepaneku ühendada palvepäev Eestis iga-aastase sügisese hõimurahvaste nädalaga. Koostöös Eesti Kirikute Nõukoguga alustati 2009. a oktoobrikuu kolmandal pühapäeval hõimurahvaste oikumeenilise palvepäeva tähistamist.

Soome-ugri nõupidamine Tallinnas

KonsultatsioonSeptembris 2010 kasvas Tallinna elanikkond kaheks nädalaks 10 udmurdi, 5 mari, 5 komi, 4 handi, 3 soomlase ja 5 rootslase võrra. Osa nendest sõitis siia soome-ugri misjoni- ja piiblikooli kuuendale sessioonile, ülejäänud kolmandale soome-ugri misjonijuhtide nõupidamisele.

Misjoni- ja piiblikooli õpilased kuulasid loenguid misjoniajaloo, induktiivõppe meetodil Piibli uurimise ja elukestva õppe põhimõtete teemadel.  Loomulikult leiti aega ka Eestimaa ja Tallinna linna vaatamisväärsustega tutvumiseks.

Samal ajal kogunesid pastorid ja misjonijuhid nõupidamisele, et vahetada mõtteid viimasel ajal erinevates piirkondades juhtunu kohta ning  kavandada projekte, mis ühist missiooni edasi viivad.

Soome-ugri misjon on ühine töö, mis haarab inimesi kõigist meie rahvaist, ja mitte ainult küpseid juhte, vaid ka noori inimesi. Tänased õpilased istuvad homme juhtide kohale ja pakuvad uusi viise hõimurahvasteni sirutumiseks. Et näha selliste soome-ugri koguduste rajamist, mis tõesti aktiivselt oma ühiskonna vajadustega tegelevad, peame vaatama kaugele ette ja tegutsema tulevikule mõeldes. Tallinnas korraldatud misjoni- ja piiblikooli sessioon ning juhtide nõupidamine on tulevikku investeerimisel otsekui mündi kaks poolt. Usume kõik sellesse tulevikku.

Hõimurahvaste aja 2008a. üritused

Koguduste külastamine
Anu ja Juha Väliaho tutvustasid 2008. aastal oma tööd järgmistes EELK kogudustes: Tallinna Jaani, Pärnu Eliisabeti, Peeteli, Rakvere, Keila, Lääne-Nigula, Tartu Maarja ja Vennastekoguduse Tallinna Endla palvela. Viies viimases külaskäigus osalesid mari muusikud Konstantin Zainetdinov ja Anna Mišina. EEA misjonitoimkonna esindus tutvustas hõimurahvaste projekti Eesti Evangeelsete Üliõpilaste Ühingu talvelaagris Mustvees, EELK Nõmme Rahu kirikus, EKNK Saku ja Palivere koguduses (osalesid ka Lihula ja Turba kogudus), EMK Haapsalu, Pärnu Agape ja Tapa koguduses ning mujalgi.

Üritustel osalemine
Hõimurahvaste misjonit tutvustav näitus oli üleval Maailmapäeval ja gospelauhindade jagamisel Tallinnas, Eesti EKB Koguduste Liidu XIV suvefestivalil Hiiumaal, taasiseseisvumispäeva üritusel Toris ning Valga misjonipäevadel. Balti misjonikeskuses viidi läbi heategevuskontsert soome-ugri kristliku noortetöö toetuseks.

Reisid hõimurahvaste juurde
Lühiajalised misjonireisid toimusid 2008. aasta suvel Komimaale ja Udmurtiasse ning hantide juurde (üks grupp läks küladesse, teine tundrasse). Peterburis koolitati Elupuu töötegijaid, seoses misjoni piiblikooli õppetöö planeerimisega on käidud Udmurtias, Mordvas ja Marimaal. Piiblikooli 1. õppesessioonil Iževskis ja 2. sessioonil Saranskis osalesid ka õpetajad Eestist. 

Hõimurahvad meil külas

Valga misjonipäevade üritustel tutvustas elu Mordvas pastor Aleksei Aljoškin Saranskist.Tallinnas toimus Elupuu töötegijate koolitamine, vahetult pärast seda Uurali konsultatsioon. Soomeugrilastest külalised käisid jutlustamas meie kogudustes: Aleksei Aljoškin EELK Rannamõisa ja Randvere kirikus, Gennadi Švarev EMK Tallinna koguduses, Ivan Orzajev EKNK Kose ja Maina Sašina EKNK Hulja koguduses. Oleviste kiriku jumalateenistusel jutlustas Daniil Popov.

Hõimurahvaste Aeg on oma tegevust tutvustanud veel Raadio 7-s, Pereraadios, ajakirjades Koduteel, Teekäija ja ajalehes Eesti Kirik.

Noored Marimaal

Komi noored II Soome-Ugri Kristlik Noortekonverents toimus 3.-6. jaanuarini 2009 Mari-Eli pealinnas Joškar-Olas. Konverentsist võttis seekord osa 90 inimese ringis, lisaks kohalikele oli eestlasi, hante, komisid, udmurte ja isegi üks ungarlane. 

I Soome-Ugri Kristlik Noortekonverents toimus jaanuaris 2006 Sõktõvkaris Komimaal.
Mõlema konverentsi on algatanud EEA Evangelismi- ja misjonitoimkond ja Ljus i Öster, teoks tehtud kohalike koguduste entusiastliku tööga.  Komis oli võõrustajaks Komi Kristlik Kirik ja pastor Daniil Popov. Käesoleva aasta konverentsil võtsid osalejaid vastu nelipühi kogudused Joškar-Olas ning pastorid Ivan Orzajev ja Gennadi Švarev.

Konverentsi eesmärgiks oli tuua kokku noored soome-ugri rahvaste seast, et üheskoos Jumalat teenida ja otsida; julgustada üksteist väärtustama, austama ja kaitsma meile kõigile Jumala poolt antud rahvuslikku identiteeti ning õppima kandma ka vastutust selle eest; õppida ning kasvada Temas kristlastena; anda oma panus ning teha midagi kasulikku ära Jumala riigi levimiseks; aidata kaasa soome-ugri rahvaste vahelise koostöö tekkimisele ja selle tugevdamisele. Ja otse loomulikult veeta üheskoos toredasti ning pingevabalt aega ja üksteist paremini tundma õppida. Ma arvan, et see kõik ka konverentsi käigus saavutati.

Loe edasi: Noored Marimaal

Oskus näha olulist

Aleksei Aljoshkin (keskel) Valga misjonipäevadel hõimurahvaste näitusega tutvumas.  Foto: Küllike EvartovValga 2008. aasta misjonipäevadest võttis 23.-26. oktoobril osa Mordva luterliku Velmema koguduse õpetaja Aleksei Aljoškin. 

Kohtumisel Valgamaa kooliõpilastega rõhutas Aljoškin emakeelse kirjasõna ja Piibli tähendust rahva jaoks. „Teil siin on iseseisev riik, mida Mordvas pole,“ võrdles ta kahe maa saatust, millest ühel on emakeelne Piibel juba peaaegu 270 aastat, samas kui teise keelde on tõlgitud ainult Uus Testament ja sedagi alles mõned aastad tagasi. 

Misjonipäevadel oli Valga kultuurimaja seinale riputatud plakat tekstiga „Kiri algab kirikust, rahvas algab raamatust“. Just külaline Mordvast oli see, kellele plakat eriliselt silma jäi, nii et ta pidas vajalikuks selle teksti oma tervituskõnes esile tõsta ja kommenteerida sõnumi tuumakust.

Piret Riim

Kes meie oleme?

Hõimurahvaste Aeg on Eesti Piibliseltsi, Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Misjonikeskuse, Eesti Evangeelse Alliansi misjonitoimkonna ja Ljus i Österi 2006. aastal algatatud projekt, mille eesmärk on ergutada Eesti kristlasi võtma vastutust meie soomeugrilastest õdede-vendade toetamiseks Venemaal.

 

Kontakt

 
+372 6 311 671
 
 
Eesti Piibliselts
Kaarli pst 9,
10119 Tallinn