Sündmused

Udmurdid, Eestlased, Komid, Mordvalased ja Mari15.-18. märtsil 2007 kogunes Tallinna Metodisti kirikusse kristlasi kogu Eestist, aga ka Komimaalt, Soomest, Ungarist, Udmurtiast, Marimaalt, Mordvast ja hantide maalt. Kõneldi mitmesugustel teemadel nagu Noored misjonäriks, Piibli tõlkimise tagamaad, Misjon ja meedia jt. Veel toimusid kontserdid, rahvaste festival ja avatud diskussioonid misjonistrateegiatest. Konverentsi eesmärk oli üksteist vaimulikul teel julgustada, jagada ning arendada ühist visiooni pääste toomiseks meie hõimurahvastele.


++++++++++

Tule Kokkutulek andis soome-ugri rahvastele võimaluse omavahel kohtuda. Eestlastele on mõistetavad soomeugrilaste vajadused, siinsed kristlased on alati palvetanud ja aidanud teisi usklikke, sealhulgas komisid. Seetõttu oli nüüd kahekordselt meeldiv kohtuda just Tallinnas.

Töötubades osales arvukalt huvilisi.  Ungari esindaja jagamas oma kogemusi.  Foto:  Mark Nelson

Me ei sõitnud Tallinna selleks, et üksteisele lihtsalt otsa vaadata. Konverentsil räägiti, kui tähtis on teha Jumala tööd üheskoos, jagati kogemusi, kõneldi vajadustest. Me teenisime üksteist, ja teisi teenides me otsekui liiguksime ka ise edasi.

Ääretult meeldiv oli näha ja kuulda noori inimesi, kelle südames on mure teiste rahvaste pärast – tunnustan seda väga. Vestlesin ühe eesti neiuga, kes avaldas soovi sõita Komimaale ning õppida komi keelt. Aga teine tütarlaps, kes on muusik, rääkis minuga komi keeles. Imestasin väga ja küsisin: “Kuidas  sa oskad komi keelt?”

Tema vastas: “Tahan sinna sõita, sellepärast õpingi. Loomulikult on ka siin Eestis Jumala põldudel palju tööd, kuid tahame ka teid aidata.”

Konverentsi käigus sündisid uued ühisprojektid. Meie poole pöördusid eestlased, kes tegid ettepaneku sõita koos Uuralite taha, kus elab üsna palju komisid. 

Rõõm oli kohtuda soome sõpradega, kes on meile nagu vanemad vennad. Nad on soomeugrilaste seas teinud juba palju tööd ning jagasid meelsasti oma kogemusi.

Sellised konverentsid on väga vajalikud, need julgustavad võtma vastutust ja liikuma edasi üheskoos ja koos Jumalaga. Me kõik olime rõõmsad selle kohtumise üle ning usume, et Tule Kokkutulek annab head vilja omal ajal.

Vassili, Komi 

+++++++++++

Handid kohvilauas juttu vestmas

Konverents oli Eesti Evangeelse Alliansi poolt suurepäraselt organiseeritud. Erinevate rahvaste esindajad rääkisid olukorrast oma kodumaal, jagasid misjonikogemusi, tõid välja oma tugevad ja nõrgad küljed. Kõik olid ühel meelel selles, et Jumal liigub iga rahva hulgas erineval viisil, kuid ometi on, mida üksteiselt üle võtta. Ühel õhtul toimusid muusikalised etteasted eri rahvaste keeltes. Üksteise eest palvetamise ajal võis igaüks oma südamest anda killukese teise rahva heaks, tunda kogu valu ja kannatust, mida Jumal tunneb hukkuva maailma pärast.

Udmurte on 2002. aasta rahvaloenduse andmetel 637 000, kuid statistika järgi võib rahvus 15 aasta pärast kadumiseni jõuda. Udmurt peidab ennast oma maal, palju tarvitatakse alkoholi. Ka oma lastest pole me udmurte kasvatanud. Mu tütrele oli sügavaks elamuseks Eestis noortelaagris käimine. Siin tajus ta oma udmurdi olemust, võttis selle omaks ega häbenenud enam. Meil on olnud  soome-ugri rahvastega imeline koostööosadus. Kui tulevad näiteks ameeriklased, jääb see meie rahvale kaugeks. Soomlaste või eestlaste puhul on suhtumine teine: tulijad on omad! 

Meie udmurdi grupp tänab kõiki organiseerijaid ja osalejaid imelise Eestis veedetud aja eest!

Maina, Udmurtia

++++++++++++
Kui ülistasime konverentsil üheskoos Jumalat, tundsime, et me pole üksi. Mulle oli see suureks julgustuseks. Marid on emotsionaalne rahvas. Meie nõrk külg on see, et lööme kõigele käega, enesetappe on palju. Vaimulikke tõkkeid püstitavad marid ka paganlusega.

Igaühel on tööks oma meetod. Mina ei planeeri, vaid palvetan, et Jumal näitaks mulle, kuhu ma pean minema. Kui läksin õppima kultuuri- ja kunstikolledžisse, ei mõistnud ma algul miks. Siis sattusin truppi, mis mängib kontserdireisidel mari muusikat. Estraaditähtede kontserdil, kuhu tuleb saalitäite kaupa inimesi, laulan nüüd kristlikke laule. Nõnda on Jumal avanud mulle tee, kuidas viia Sõna mari rahvani.

Ivan, Marimaa

++++++++++++
Konverentsi meeldivaimaks kogemuseks pean kohtumist handi kristlastega. Kui alustasime tööd handikeelse piiblitõlke projektiga, puudusid meil nendega igasugused kontaktid, me polnud iial näinud ühtki handi kristlast. Kohtumine Tallinnas nende imetoredate inimestega andis uut inspiratsiooni tõlketöö jätkamiseks!


Anita, Soome    

+++++++++++
Nõukogude Liidus oli mordvalasi soomeugri-lastest kõige rohkem. Praegu on olukord katastroofiline – 14 aastat tagasi oli meid ligi 1 400 000, nüüd on järele jäänud 970 000.Jumal ei taha üles ehitada paganlikku Mordvat. Usun, et eestlaste, soomlaste ja ingerlaste palvete tõttu on meiegi rahvas jälle ärkamas. Väikesed lapsed on juba kuulutajad. Esimese klassi Maša ei püsi paigal, vaid läheb sõbrannadele selgitama, mis on patt, miks on vaja Piiblit lugeda ja kuidas tuleb käituda. Vahepeal käib vanemate inimeste käest kontrollimas, kas ta ikka räägib õigesti.                

Aleksei, Mordva  

+++++++++++++

Elevust, rõõmu ja tantsu jätkus konverentsil ka phukepausideks.


Minu vanavanemad oskasid komi keelt, aga seda lastele edasi ei andnud. Kui läksin komi külla kuulutama, siis avastasin, et ma ei tunne komi rahvast. Ma ei teadnud, mida nad tegelikult mõtlevad. Hakkasin õppima keelt ja kombeid. See oli raske, aga inimesed aitasid. Tahtsin vahepeal koguni teenistuse maha jätta… Tänu Jumalale, et ei jätnud.

Jumalat tuleb teenida igal pool nii, nagu on sobilik sellele paigale, siis on sellest kasu.

Olga, Komi   

+++++++++++++
Meil komidel on emakeelne Jumala Sõna. Tänu Jumalale, et mu vanemad õpetasid mulle komi keelt, sest  inimesed on emakeelele rohkem avatud. Me ei saa ise midagi teha evangelisatsiooni heaks, seda teeb Jumal oma kiriku kaudu. Tema ütles: minge! Ja meie läheme.

Danil, Komi 

+++++++++++++
Kui sain teada, et tulemas on misjonikonverents Tallinnas, puudutas see mind eriliselt. Tahtsin rohkem teada misjonitööst, kohtuda misjonäridega, kuulda nende kogemustest.

Konverentsi ajal korraldati palju seminare, mis toimusid kõik ühel ajal. Seetõttu valisin “Noored misjonäriks.” See kinnitas mind tugevasti, mõistsin, kui tähtis ja vajalik on minna kohtadesse, kus veel ei teata Jumalast. Saime konkreetseid juhtnööre – tuleb alustada väikesest. Võib-olla on Jumal sind juba kutsunud misjoniteenistusse, kuid sa kardad sellega alustada. Alusta lühiajaliste reisidega. Mind kinnitas see väga. Pärast seminari tekkis mul soov sõita hantide juurde. Muidugi sõidame me ka Komimaal ringi, tegeldes evangeliseerimisega, kuid nüüd tahaksin sõita ka teiste rahvaste juurde. See soov sündis Tallinnas olles. Mind rõõmustab, et noored soovivad minna misjonärideks ja muretsevad selle teenistuse pärast.

Olen tähele pannud, et täna kutsub Jumal eriliselt misjonitööle. Pärast konverentsi külastasime erinevaid kirikuid ja igal pool räägiti, et kirikutes valitseb mingisugune kuivus. Ainult ühes kirikus olid märgatavalt rõõmsamad, elavad usklikud ja märkasin, et see on misjonimeelne kirik. Hakkasin mõtisklema selle üle, miks on usklike seas maad võtnud selline kuivus, kui nad ometi on ju koos Jumalaga. Jumal ilmutas mulle, et tulge ja jooge, ja see, kes joob, ei janune enam, vaid temast voolavad välja elava vee jõed. Sõna tuleb edasi kanda! On ju öeldud, et minge ja õpetage  rahvaid!

Tule Kokkutulekul kuulsime üksteise vajadustest – see innustab tegema koostööd. Palvetasime nende vajaduste eest ja Jumal näitas, et koos ületame kõik raskused.

Konverentsipäevad möödusid kiiresti, oleksin veel rohkem tahtnud misjonitööst teada saada. Oleks hea korraldada eraldi seminar teemal “ Kuidas valmistada ette misjonäre.” Arvan, et õpetust on liiga vähe. Misjonäre tõenäoliselt leidub, kuid nad ei tea, millest alustada.

Jumal näitab, et lõikust on palju, kuid töötegijaid vähe. Me ei pea teistele rahvastele Jumalat viima, vaid ütlema, et ka neil on elav Jumal. Tähtis on, et meie süda oleks valmis käima Tema järel. Samamoodi kutsub Jumal oma südant täielikult andma inimestele, kelle juurde me läheme. On tõesti väga tähtis teada Jumala tahet ja armastada neid, kelle juurde me läheme.

Jumal on alati valmis, aga kas meie oleme valmis?

Ljubov, Komi

Kes meie oleme?

Hõimurahvaste Aeg on Eesti Piibliseltsi, Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Misjonikeskuse, Eesti Evangeelse Alliansi misjonitoimkonna ja Ljus i Österi 2006. aastal algatatud projekt, mille eesmärk on ergutada Eesti kristlasi võtma vastutust meie soomeugrilastest õdede-vendade toetamiseks Venemaal.

 

Kontakt

 
+372 6 311 671
 
 
Eesti Piibliselts
Kaarli pst 9,
10119 Tallinn