Sündmused

Jõuluajal teenis meie udmurdi ansambel „Inkrežˮ koos noortegrupiga „Šumpotonˮ väljaspool Udmurtiat. Sõitsime Permi krai Tšernušinski rajooni, kus elab umbes 3000 udmurti. 

Laval on „Inkrež“ ja „Šumpoton“
Laval on „Inkrež“ ja „Šumpoton“

Palve Permi aladel elavate udmurtide abistamiseks emakeelse Jumala Sõnaga edastati meile aasta eest. Nii sõitsimegi täislastis bussiga välja, et Tšernuška linnas ja siinkandi külades anda vaimulikke kontserte ja jagada Piibleid.

Nüüd võime tänuliku meelega öelda, et reis õnnestus üle ootuste hästi. Emakeeles lauldes ja jutlustades oleme ikka kogenud Jumala imelist armu ja heldust. Suurem osa kohaletulnuist ei teadnud midagi emakeelse Piibli ilmumisest ega olnud varem kuulnud udmurdikeelseid vaimulikke laule.

Emakeelset sõnumit ja laule kuulatakse huviga
Emakeelset sõnumit ja laule kuulatakse huviga
Ansambli liige Nina Trefilova vestleb kohalikega
Ansambli liige Nina Trefilova vestleb kohalikega

Emakeelne sõnum puudutas inimesi sügavalt, nii mõnegi silmis võis näha liigutus- ja rõõmupisaraid. Tänati, et seni lihtsalt sõnakõlksuks või pidutsemise põhjuseks olnud jõuluaeg on saanud erilise, täiesti teistsuguse tähenduse. Paljud külaelanikud hakkasid oma elu üle tõsiselt järele mõtlema ja kui kontserdi lõppedes esitati küsimus: „Kas tahate elada igavesti koos Jumalaga?ˮ, tõstsid peaaegu kõik kohalolijad käe ning tõusid meeleparanduspalvele. Kõige olulisem ongi see, et paljud udmurdid said ilmutuse igavesest elust Kristuse läbi.

Fotod: Autori kogu
Hõimurahvaste Aeg 2015 1 (13) lk 9.

Kes meie oleme?

Hõimurahvaste Aeg on Eesti Piibliseltsi, Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Misjonikeskuse, Eesti Evangeelse Alliansi misjonitoimkonna ja Ljus i Österi 2006. aastal algatatud projekt, mille eesmärk on ergutada Eesti kristlasi võtma vastutust meie soomeugrilastest õdede-vendade toetamiseks Venemaal.

 

Kontakt

 
+372 6 311 671
 
 
Eesti Piibliselts
Kaarli pst 9,
10119 Tallinn