Sündmused

Pühapäeval, 16. oktoobril tähistavad Eesti Kirikute Nõukogu liikmeskirikud, Eesti Evangeelne Allianss ja Eesti Piibliselts hõimurahvaste palvepäeva.
Jeesus ütles oma järgijatele: “Minge kõike maailma, kuulutage evangeeliumi kogu loodule!“ Mk 16:15
Misjonikäsk on mõeldud kirikutele ja kogudustele, aga eelkõige Tema järgijatele – seega igaühele meist. Peaksime selle täitmist alustama oma kodukohast ja siis ulatuma jõudumööda kaugemalegi.
Misjonikäsk kutsub meid kuulutama Head Sõnumit ka väljaspool Eesti piire. Oleme ise okupatsiooniaastate jooksul saanud abi mujal elavatelt õdedelt ja vendadelt. Nii jõudis eestikeelne Piibel meie kodumaale ajal, mil selle tõlkimine ja trükkimine siin oli keelatud. Täna on meil endal võimalus toetada sugulasrahvaid ja neile oma armastust jagada. Paljud soomeugrilased igatsevad Jumalat teenida ja Tema Sõna lugeda oma
emakeeles. Sellele tööle kaasa aidates täidame meiegi Misjonikäsku.
Palve
Kõigeväeline ja armuline Jumal, õpeta meid teenima inimesi üle oma kogukonna ja rahva piiride! Juhata meid, soomeugrilasi, vastastikuses
õppimises ja üksteise toetamises!
Õnnista Pühakirja tõlkimist ja Sõna kuulutamist meie hõimurahvastele ning kutsu nende hulgast ustavaid teenijaid, kes võiksid täita Misjonikäsku oma rahva seas! Aita meil alal hoida kultuuri ja identiteeti, mille Sa meile oled kinkinud. 
Õnnista meie maad ja rahvast, hõimurahvaid ja kogu maailma rahvaid meie Õnnistegija Jeesuse Kristuse nimel! Aamen.
Piiskop Einar Soone                   Mihkel Kukk                               Tiit Salumäe
Eesti Kirikute Nõukogu               Eesti Evangeelse Alliansi           Eesti Piibliseltsi
president                                    president                                     esimees

Kes meie oleme?

Hõimurahvaste Aeg on Eesti Piibliseltsi, Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Misjonikeskuse, Eesti Evangeelse Alliansi misjonitoimkonna ja Ljus i Österi 2006. aastal algatatud projekt, mille eesmärk on ergutada Eesti kristlasi võtma vastutust meie soomeugrilastest õdede-vendade toetamiseks Venemaal.

 

Kontakt

 
+372 6 311 671
 
 
Eesti Piibliselts
Kaarli pst 9,
10119 Tallinn