Sündmused

HÕIMUKÄRAJAD

Musitseerib Valentina Makarova Komimaalt
Musitseerib Valentina Makarova Komimaalt

18. oktoobril 2014. a toimusid Tallinna Metodisti kirikus eestlaste, komide, udmurtide, maride, hantide, soomlaste, neenetsite, sölkupide ja saamide osavõtul Hõimukärajad. Kokku tõi nad igatsus rajada Jumalale ustavaid kogudusi, mis väljendaksid samas ehedat kohalikku kultuuri. Oli ettekandeid, tantsu, laulu, näitusi.

Loe edasi: HÕIMUKÄRAJAD

Handid ja udmurdid külastasid Tallinna 21. Kooli

Isa, kas sa võiksid tulla ja tutvustada meie kooli 10. klassi õpilastele hõimurahvaid?ˮ 
„Muidugi, aga ehk on parem, kui toon mõned udmurdid ja handid kaasa, et nad end ise tutvustaksid!ˮ 

Handid tutvustavad õpilastele tundraelu. Foto: Mark Nelson
Handid tutvustavad õpilastele tundraelu. Foto: Mark Nelson

Eestis riiklikus koolisüsteemis ei ole evangeeliumi kuulutamiseks eriti palju võimalusi, seega piirdub kirikuga seonduvasse suhtumine peamiselt „tule ja mõõga” vaatenurgaga. 2014. aasta hõimunädalal aga kutsuti udmurdi ja handi kristlased külla 21. kooli ja neil avanes ainukordne võimalus anda edasi evangeeliumi tõelist olemust. Just sellistele võimalustele lootes olimegi misjoni- ja piiblikooli õppesessiooni teadlikult planeerinud hõimunädala ajaks Tallinna. 

Loe edasi: Handid ja udmurdid külastasid Tallinna 21. Kooli

Hõimunädal 2014

„Iga hõimu või rahva vaimujõud sõltub tema usust, tema suhtest Jumalaga,ˮ seisab 2014. aasta hõimurahvaste palvepäeva läkituses. „Hõimurahvaste tunnuseks on suur kultuuriline ja keeleline ühisosa, mis annab eelduse üksteist mitte ainult paremini mõista, vaid ka aidata ja toetada. Nende talentide kasutamist ootab meilt ka Jumal. Kus mujal kui kogudustes võiksime seda ülesannet paremini mõista ja teoks teha?ˮ 

Hõimurahvaste palvepäeval külastas Ingeri Evangeelse Luterliku Kiriku misjonipastor Arvo Survo koos laulurühmaga EELK Keila Miikaeli kogudust. Jumalateenistusel lauldi regivärsilisi laule ja loeti vadjakeelseid palveid. Foto Anu Väliaho kogu “ width=
Hõimurahvaste palvepäeval külastas Ingeri Evangeelse
Luterliku Kiriku misjonipastor Arvo Survo koos laulurühmaga
EELK Keila Miikaeli kogudust. Jumalateenistusel lauldi
regivärsilisi laule ja loeti vadjakeelseid palveid

Loe edasi: Hõimunädal 2014

Hea sõnumiga Udmurtiast Permimaale

Jõuluajal teenis meie udmurdi ansambel „Inkrežˮ koos noortegrupiga „Šumpotonˮ väljaspool Udmurtiat. Sõitsime Permi krai Tšernušinski rajooni, kus elab umbes 3000 udmurti. 

Laval on „Inkrež“ ja „Šumpoton“
Laval on „Inkrež“ ja „Šumpoton“

Palve Permi aladel elavate udmurtide abistamiseks emakeelse Jumala Sõnaga edastati meile aasta eest. Nii sõitsimegi täislastis bussiga välja, et Tšernuška linnas ja siinkandi külades anda vaimulikke kontserte ja jagada Piibleid.

Loe edasi: Hea sõnumiga Udmurtiast Permimaale

Obinitsa – soome-ugri kultuuripealinn 2015

Soome-ugri 2015. aasta kultuuripealinnaks valiti Setumaal asuv Obinitsa küla. Kultuuripealinna idee algatas soome-ugri noorteühendus MAFUN eesmärgiga hoogustada rahvuspiirkondade arengut. Kultuuripealinna valiti tänavu teist korda, 2014. aasta pealinn oli Udmurtias asuv Bõgõ küla.

Obinitsa 2015 Setomaa
Obinitsa 2015 Setomaa

Setumaal on kultuuripealinna aasta jooksul plaanis üle 35 kultuurisündmuse, neist suurimaiks sel aastal on soome-ugri teemale pühendatud Seto Folk Värskas ja kostipäiv ehk kohvikutepäev kogu Setumaal. Kultuuripealinna aasta tippsündmusena tuleb Obinitsas augusti alguses Seto Kuningriigi päev.

Loe edasi: Obinitsa – soome-ugri kultuuripealinn 2015

Külalised Votkinskist Eestis

Juunis külastasid Eestit Gennadi ja Marianne Švarev, abielupaar Udmurtiast, Votkinski nelipühi kogudusest. Marianne on rahvuselt mari ja nad teevad misjonitööd maride hulgas Marimaal ja Tatarstanis. Gennadi ja Marianne külastasid Eesti Kristliku Nelipühi Kiriku kogudusi Tallinnas (Toompea ja Lasnamäe Vene kogudus), Lootuse Külas, Kuressaares, Lihulas, Turbas ja Sakus. Käidi ka Narva vabakoguduses.

Koostöös Gennadi ja Mariannega on EKNK läkitanud Marimaale mitmeid kordi nii evangeelseid meeskondi  kui ka ehitustöö tegijaid, samuti toetanud materiaalsete vahenditega misjonitööd maride hulgas.

Loe edasi: Külalised Votkinskist Eestis

Kes meie oleme?

Hõimurahvaste Aeg on Eesti Piibliseltsi, Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Misjonikeskuse, Eesti Evangeelse Alliansi misjonitoimkonna ja Ljus i Österi 2006. aastal algatatud projekt, mille eesmärk on ergutada Eesti kristlasi võtma vastutust meie soomeugrilastest õdede-vendade toetamiseks Venemaal.

 

Kontakt

 
+372 6 311 671
 
 
Eesti Piibliselts
Kaarli pst 9,
10119 Tallinn