Piiblitõlketöö

Uušši ŠŠana uuendab rahvast

uusishana2011. aasta juuli lopus tähistati Karjalas vienakarjalakeelse Uue Testamendi ilmumist. Uuši Šana trükiarv on 2500, teos ilmus ka kuulatavana mp3 kujul.

„Selles raamatus on kätketud vienakarjalaste rahvuslik tous ja vaimukultuur,“ todes esitlusel Vuokkiniemi külakultuurimajas Karjala valitsuse esindaja Elizaveta Haritonova. Oma tervituse oli saatnud ka peamisi tolkijaid Raissa Remšujeva, meenutades meeskonna tööd nii: „Konša keräytymä yhteh, aina kiäntymä Jumalan puoleh ta molima Häneltä mieltä piäh ta apuo. Joka päivä toistimma: “Anna šie, Tuatto taivahaini, meijän Jumala, jotta Uuvven Šanan viesti tulis oikein kiännetykši.” Ta jotta šiitä tulis teilä, karjalaisilla, šuuri ystävä. Niin, jotta työ šitä tarviččisija niin kun vettä ta leipyä.”

Suur töö sai tehtud mitme organisatsiooni ja paljude koguduste ning toetajate koostöös. Proovitolgetega sai tutvuda juba 1996-2004, mil ilmusid Evangeeliumid ja Apostlite tegude raamat. Muuhulgas trükiti neid kohalikus ajalehes Viena Karjala. Üks tolke arusaadavuse testijaist, Anna Vlassova, leidiski Jumala just seda tööd tehes. Nüüd korraldab ta oma kodukülas piibliringe.

Tänujumalateenistusi peeti 31. juulil Kalevala küla oigeusu ja luterlikus koguduses ning nelipühakoguduses. Uuši Šana jouab lugejateni just kirikute kaudu. Soome keele moodi, aga rohkete vene laenudega vienakarjala murde rääkijaid on umbes 30 000 peamiselt Karjala Vabariigi pohjaosas. Keelt kasutavad rohkem vanemad ja keskealised inimesed, aga nad loodavad, et uus trükis lisab kodumurde populaarsust praegu rohkem vene keelt ja tähti kasutavate noorte seas.

Liivikeelsest vaimulikust kirjandusest

liivi_rand_500px
liivi_kaart
2011. aastat tähistatakse rahvusvaheliselt liivi keele ja kultuuri aastana. Liivi aasta tähelepanuväärseks sissejuhatuseks tuleb pidada liivi soost keeleteadlase Valts Ernštreitsi doktoritöö “Liivi kirjakeele kujunemine” kaitsmist Tartu Ülikoolis 2010. aasta lõpul. See väitekiri on läbi aegade esimene liivlase poolt kirjutatud doktoritöö liivi keelest ning samas esmakordne põhjalik ülevaade liivikeelse kirjasõna esimestest raamatutest kuni tänapäevaste väljaanneteni. Doktoritöö esitab sissevaate ka liivikeelsesse vaimulikku kirjandusse, järgnev tutvustus põhinebki V. Ernštreitsi uurimusevastavatel osadel.
Sarnaselt paljude Euroopa rahvastega algab liivlaste kirjakultuur vaimulike teostega. Juba aastast 1525 on teateid liivi-, eesti- ja lätikeelsest luterlikust käsiraamatust, mida pole aga hiljem leitud. 17. ja 18. sajandist on liivikeelsena säilinud ainult käsikirjalisi usutekste, nende hulgas näiteks meieisapalve nii Kuramaa kui ka Liivimaa liivi keeles ja muid lühemaid piiblitõlkeid ning kiriklikke abimaterjale. Esimesed tänapäevani jõudnud liivikeelsed raamatud pärinevad alles 19. sajandi teisest poolest.

Piiblitõlked hõimurahvaste keeltesse Sügis 2010

Mordva

Ersa keeles jätkub tõlketöö Uue Testamendi ilmumise järel (2006) Vana Testamendi kallal. Mokša töörühm tõlgib Uue Testamendi kirju ja Ilmutusraamatut, kogu Uus Testament valmib loodetavasti kahe aasta pärast.

MARI

Niidumari murdes ilmus Uus Testament 2008. a, praegu on käsil Vana Testamendi tekstide tõlkimine. Mäemari töörühm on jõudnud Apostlite tegude raamatuni, Uus Testament tervikuna peaks ilmuma lähiaastail.

UDMURDI

Vana Testamendi raamatud on tõlgitud, tekstide toimetamisele kulub veel 1-2 aastat. Enne kui kogu Piibel udmurdi keeles ilmavalgust näeb, vaadatakse uuesti läbi ka 1997. a avaldatud Uus Testament.

KOMI

Pärast 2008. a ilmunud sürjakomi keelset Uut Testamenti läheb Vana Testamendi tõlkimisega veel aega, kuid Psalmide raamatu ilmumist võib oodata juba lähiajal. Permikomi keeles võib Uut Testamenti oodata paari lähema aasta jooksul.

HANDI

Handi keeles on seni ilmunud laste piiblilood ja Markuse evangeelium, mida võib nüüd kuulata ka mp-3 abil. Tõlketöö jätkub Luuka ja Matteuse evangeeliumi kallal.

Jätkub Piibli tõlkimine handi keelde

Ljudmila GrapinaHandi rahvusest Ludmilla Grapin, kes õpib Eesti Metodisti Kiriku Teoloogilises Seminaris, osaleb kodukohas Piibli tõlkimises handi keelde. Koos teiste handi kristlastega uuritakse selles keeles juba olemasolevaid Piibli osi nagu Markuse evangeelium, salmivalik Luuka evangeeliumist ja piiblilugude vihik. „Nüüd, kui meil on juba olemas vaimulikku sõnavara, saame tõlkida handi keelde ka kristlikke laule. Varem polnud meil jumalateenistustel üldse handikeelseid laule. Milline rõõm on aga laulda Issandale meie oma keeles!“ kinnitab Ludmilla, kes on ka ise osalenud mitmete laulusõnade loomisel. Tema ülesandeks on ka koguda hantidelt tagasisidet Luuka evangeeliumi proovitõlgete kohta ning koos kaaslastega on ta alustanud Matteuse evangeeliumi tõlkimist.

Põhja-Siberis elavad handid kuuluvad kõige raskemini ligipääsetava elukohaga rahvaste hulka maailmas, mis teeb ka piiblitõlkimise suhteliselt kulukaks. Ludmilla on rõõmus, et väikesel rahval nagu handid on siiski häid sõpru teistes maades, kes neid toetavad. „Üheskoos saab palju ära teha!“ on ta kindel.

Ajakirja Translators´ News põhjal Piret Riim

Pärandi hoidjad

Uue Testamendi esitlus Kautokeino kirikus.

Saamidest põhjapõdrakasvatajate kogu elu keerleb loomade ümber. Nendest saavad traditsioonilisele eluviisile truuks jäänud pered toitu ja elatist. Karjakasvataja elu pole kerge. Vahel ronivad loomad kuhugi ja saavad viga või on lumekate liiga paks selleks, et toitu kätte saada. Loomi tuleb arktilises tundras edasi ajada iga ilmaga ning põdraajajad on palju kodust ära. Peatuspaigaks on siis lavvud, kokkupandavad telgid.

Loe edasi: Pärandi hoidjad

Piibel keset keeli

Hanti pois  Foto: Vitali BaranovRaamat ei ole riiuli jaoks – see on loosung, mille Eesti Piibliselts juba aastaid tagasi sõnastas, soovides juhtida tähelepanu lugemise vajalikkusele. Raamatud, sealhulgas Piibel, on väärt seda, et neid kätte võtta ja lugeda. Et aasta 2010 on kuulutatud lugemisaastaks, siis on see ammune loosung päevakohane ka täna. 

Hiljuti möödus esimese eestikeelse Piibli ilmumisest 270 aastat, veidi enne seda tähistasime 1968. aasta Piibli ilmumise 40. aastapäeva. Need daatumid on olulised igale eestlasest lugejale – tähistavad need ju emakeelse Piibli ajaloo järjepidevust.

Loe edasi: Piibel keset keeli

Kes meie oleme?

Hõimurahvaste Aeg on Eesti Piibliseltsi, Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Misjonikeskuse, Eesti Evangeelse Alliansi misjonitoimkonna ja Ljus i Österi 2006. aastal algatatud projekt, mille eesmärk on ergutada Eesti kristlasi võtma vastutust meie soomeugrilastest õdede-vendade toetamiseks Venemaal.

 

Kontakt

 
+372 6 311 671
 
 
Eesti Piibliselts
Kaarli pst 9,
10119 Tallinn