12_Atamonov_450pxKuulatav Sõna udmurtidele
Udmurdi keeles on pooleli psalmidest audioversiooni salvestamine. „Psalmide CD saab olema suurepärane kink igale udmurdile, eriti aga neile, kes ei näe lugeda või ei pääse mingil põhjusel kirikusse,“ teab udmurdi piiblitõlkija, õigeusukiriku vaimulik Mihhail Atamanov.

Kuulatav versioon on valminud ka osadest evangeeliumitekstidest. 2011 oktoobri lõpul algas kohalikus raadios ka sari, kus Isa Mihhail Atamanov evangeeliumitekste loeb ja loetu põhjal mõtiskleb.  Saate kuulda Matteuse ja Markuse Evangeeliumit udmurdi keeles siit.

Terviklik piiblitõlge udmurdi keelde vajab kohati veel ülevaatamist ja lugejailt tagasiside kogumist, enne kui kogu Piibel mõne aasta pärast trükki võib minna. Praegu on udmurtide lugemislaual 1997. aastal ilmunud Uus Testament ning mõned Vana Testamendi raamatud.

Pisarateni liigutavad psalmid

Ersamordvalastele ilmus 2011. aasta jõuluks trükist Psalmide raamat. Selle käsikirja juba suvel lugeda saanud luterliku koguduse vaimulik Aleksei Aljoškin tunnistas, et tal läks suurest rõõmust esimese hooga ööuni ära – emakeelsena läks tekst nii sügavalt hinge. „Olen varem lugenud psalme küll vene, küll soome keeles, aga kunagi ei ole need nii lähedastena tundunud kui nüüd. Aina lugesin ja nutsin,“ tunnistas Aljoskin, kes küsis tõlkijailt mõned tekstid juba siis ka koguduses kasutamiseks, et need sealgi lohutust ja julgustust tooksid.

Laiema lugejaskonnani jõudsid ersakeelsed psalmid uue aasta hakul. Tänavu, mil tähistatakse mordva ja vene rahva ühise ajaloo 1000. aastat, soovivad mordvalased emakeelset kirjasõna eriti esil hoida ning psalmide raamat ilmus seega väga sobival ajal. Raamatut trükiti esialgu 5000 eksemplari ja seda võib leida kogudustes, raamatukogudes ja koolides. Ühe raamatu hinnaks koos transpordikuludega kujunes umbes 2 eurot ning juba plaanitakse kordustrükki.

 
Inspireeriv ja ühendav salvestustöö12_mordva_tolk_300px

Mullu sügisel valmisid mordvalastele esmakordselt ka Jumala sõna audioversioonid: mokšakeelne Luuka evangeelium ja Apostlite teod ning ersakeelne Luuka evangeelium. Projekt ühendas siinseid kogudusi, kuna salvestati nelipühilaste stuudios, sisselugejaiks olid aga luterlased.

Ettevõtmist aitasid organiseerida Soome misjonärid, kes seejärel sama eesmärgiga Marimaale siirdusid. Mäemari keeles valiti sisselugemiseks Luuka ja niidumari keeles Johannese evangeelium.

Augustis 2011 jõuti stuudiotööni ka Komimaal, kus valiti välja 29 Vana ja 31 Uue Testamendi lugu permikomi keeles. Ühte sisselugejat, luuletaja Vassili Kozlovi haaras selle tulemusel inspiratsioon asuda koos piiblitõlkija Raissa Petrovaga oma rahvale ka uusi vaimulikke laule kirjutama.

Tröösti ja juhatuse ootel

Tänavu peaks trükki minema Psalmide raamat sürjakomi keeles, kus aastal 2008 on ilmunud Uus Testament ja 2010 laste Piiblilood. „Enne trükkiandmist tuleb veel lisada nii lugejate tagasisidest väljakoorunud täpsustusi, stiili- kui ka õigekirjaparandusi,“ selgitas tõlke ülevaataja Anne Kuosmanen Helsingi Piiblitõlkeinstituudist. „Tänu Jumalale ja kõikidele eestpalvetajatele, et 2011. aasta lõpuks valmis kõige suurem töö, toortõlke sisuline täpsustamine! Eestpalved on endiselt vajalikud, sest paljudes kaugemates komi külades viib vaesus ja lootusetusetunne alkoholi, vägivalla või omaenese käe läbi elust lahkuma isegi noori inimesi, kelle lapsed satuvad siis lastekodusse. Palvetage, et Jumal komide sellist saatust oma trööstiva ja juhatava Sõna kättesaadavaks tegemise läbi muudaks!“

Paljud emakeelse jumalasõna mõju kogenud komid tunnevad piibliõppe vastu suurt huvi ning pikisilmi oodatakse Vana Testamendi raamatute tõlgete valmimist.

Taevas ei karistagi!

Psalmide raamatu valmimist on 2012. aastal oodata ka vepsadel. Tõlget tuleb veel täpsustada ja lugejate tagasisidet koguda. Piibli tõlkimist peavad vepsad nende keelt toetavaks kultuurisündmuseks ning seda on toetanud näiteks Vepsa kultuuriselts jt organisatsioonid.

Kui siinmail ilmus Lastepiibel korraga nii vepsa kui karjala keeles, siis ühel nende esitlusel tuli keegi ülikooli õppejõud tänama, et ta saab nüüd kasutada emakeele õpetamiseks Lastepiiblit ja seda just sellepärast, et teos õpetab ühtlasi õigeid eluviise. „Selle tundmine on siin aastakümneid unustuses olnud,“ tõdes õppejõud.

Tõlkija, vepsa keeleteadlase Niina Zaitseva sõnul arvavad Venemaal paljud, et Piibel on algselt kirjutatud vene keeles ning seda ei tohigi tõlkida. „Kui ilmus vepsakeelne Uus Testament, siis selle esitlusel Vologdas küsis minult üks vepslanna, et kas tõesti taevas ei karista mind Jumala sõna kasutamise eest vepsakeelsena. Samal põhjusel ei söanda paljud vepsad emakeeles isegi palvetada. Selgitasin siis, et igal inimesel lausa peab olema võimalus lugeda Jumala sõna emakeeles. Paistis, et lõpuks julges ta seda ka uskuda!“

12_Karjalanna_300pxPiibel võtab hantidele sobivat kuju

Detsembris 2011 valmis handikeelse Luuka evangeeliumi proovitrükk tiraažiga 2000 eksemplari, mida hantide külades nüüd jagatakse, oodates tagasisidet. Kolmkümmend raamatukest oli kotis ka meie etnoloogist misjonäril Andrus Kasel, kui ta jõulude ajal järjekordselt põhjahantide juurde sõitis. Neid raamatukesi loetakse nüüd hantide külades, et välja selgitada, kas tõlge kõlab loomulikult või saab mõnda asja tabavamalt väljendada.

Varem on handi keeles ilmunud Markuse evangeelium, millest on tehtud ka audioversioon. Handid saavad kahes kohalikus murdes lugeda ka olulisemaid piiblilugusid nii Vanast kui Uuest Testamendist. Osa piiblitekste on olemas ka kuulatavatena, mis sobib eriti hästi põdrakarjade juures peatuvatele karjakasvatajatele – mp3 mängijad pakuvad head ja kasulikku ajatäidet muust maailmast eemal olles. Lisaks on hantidele valmimas nende keelde dubleeritud Jeesuse film.

Esmakordselt on hantidele Piiblit tõlgitud juba 1800ndatel, kui ilmus kümme lugu Matteuse evangeeliumist ja paar Vanast Testamendist obdorski murdes. Tõlketööga tegelesid ka 1920-30ndatel Kazõmi hantide juures töötanud saksa misjonärid, aga siis nende töö repressioonide tõttu katkes.

Foto: Marja Kartano, Kaisa Franzėn, UBSi arhiiv
Allikad:  Helsinki Piiblitõlkeinstituut, Avainmedia
Hõimurahvaste Aeg Nr. 7, 2012. lk. 12-13.

Kes meie oleme?

Hõimurahvaste Aeg on Eesti Piibliseltsi, Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Misjonikeskuse, Eesti Evangeelse Alliansi misjonitoimkonna ja Ljus i Österi 2006. aastal algatatud projekt, mille eesmärk on ergutada Eesti kristlasi võtma vastutust meie soomeugrilastest õdede-vendade toetamiseks Venemaal.

 

Kontakt

 
+372 6 311 671
 
 
Eesti Piibliselts
Kaarli pst 9,
10119 Tallinn