10_MattAmeerikast pärit Pioneer Bible Translatorsi piiblitõlkija Matt Honig on viimased viis aastat elanud perega Salehardis, et koostöös Helsingi Piiblitõlkeinstituudiga olla abiks Jumala Sõna tõlkimisel handi keelde.
.
Seitsme aasta eest, kui tutvustasime Ameerika kirikutes plaani hantidele Piiblit tõlkida, küsiti meilt tihti: ”Kuidas te sobivad raamatud välja valite?”
See on hea küsimus! Millest alustada, kui tahta, et inimesed saaksid Jeesusega tuttavaks ning mõistaksid tema ristisurma täit tähendust? Pelgan, et misjonitöös ja eriti just piiblitõlkimise alal jääb meil tihti tervik edasi andmata. Kujutlege end kümme minutit jälgimas märulifilmi, kus pantvangid terroristide käest päästetakse, või romantilist komöödiat pulmapeo teemal. Õnnelik lõpp meeldib kõigile, aga millest kõik algas? Kes on need inimesed? Kuidas peaks nende õnn minule korda minema?
Keskendudes pelgalt Uuele Testamendile, jätame me viimase liiga tihti tähelepanuta. Inimestel on küll võimalus maailma parimast loost osa saada, aga miks nad seda tahtma peaksid? ”Hüva, keegi Jeesuse-nimeline suri mu pattude eest. No mis siis?”
Mis on patt? Miks maailm sellisesse jamasse sattus? Miks peaksin muret tundma mina? Kui Jeesus on lubanud kõik korda seada, siis kuidas ma tean, et ta seda suudab? Kuidas ma saan teda usaldada?
Nende küsimuste vastused leiduvad Piibli esimeses kolmandikus: Vanas Testamendis, kus on juttu täiuslikust loomisest, inimese pattulangemisest ning Jumala pikameelsest ustavusest oma päästeplaani teokstegemisel. Kõik see on pakendatud omaselt suulise pärandiga kultuuridele, kus väärtusi, moraali ja uskumusi antakse edasi lugude kaudu – just nagu hantidel.
10_Matt_gruppNiisiis, milliseid raamatuid tõlkida? Alustagem loomisloost Moosese esimeses raamatus, ning lugu saab jutustatud algusest peale. Muidugi ei saa ka evangeeliumidega oodata seni, kuni kõik 39 Vana Testamendi raamatut tõlgitud saavad. Kaaludes, millist Uue Testamendi raamatut samaaegseks tõlkimiseks valida, näib kõige mõistlikum olevat Luuka evangeelium. Matteuse jutustus arvestab liiga palju Vana Testamendiga, Markuse omas ei sisaldu nii palju Jeesuse õpetusi ning filosoofilist laadi Johannese evangeelium on hakatuseks liiga raske nii tõlkida kui ka mõista. Seevastu Luuka evangeelium oligi kirjutatud paganatele ning selle jätkus, Apostlite tegude raamatus, saab ilmsiks Jeesuse tegevuse vahetu tagajärg: algkirik.
Kui on maha saadud Vana Testamendi lugude, Luuka evangeeliumi ja Apostlite tegudega, siis kuidas edasi? Mõttekas on tõlkida Psalme, kuna nendest saab moodustuda jumalateenistuse aluse. Suulisele kultuurile lähedasena tunduvad ka Õpetussõnad, mis Jeesust kuulda võtta soovijaile Piibli tarkust ilmutavad. Viimast kahte võib tõlkida ka osaliselt, praktiliseks käsiraamatuks mõeldud kogumikuna.
Loodetavasti osaleb edasiste tõlkimisvalikute tegemisel järjest enam kohalikke usuinimesi, kes lähtuvad küsimusest: ”Millised on teie meelest rahva vajadused?” Iga sammu eesmärk olgu eelkõige jõudmine kaotsis olijateni, et neid hiljem uute kristlastena valmistada ette oma rahvani jõudmiseks. Mida varem kohalikud seda vastutust tajuvad, seda parem. Töö on olnud edukas juhul, kui nad ISE valivad, mida tõlkida.
10_Matt_pere_450px
Fotod: Matt Honig
Hõimuravhaste Aeg Nr. 7, 2012. lk. 10.

Kes meie oleme?

Hõimurahvaste Aeg on Eesti Piibliseltsi, Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Misjonikeskuse, Eesti Evangeelse Alliansi misjonitoimkonna ja Ljus i Österi 2006. aastal algatatud projekt, mille eesmärk on ergutada Eesti kristlasi võtma vastutust meie soomeugrilastest õdede-vendade toetamiseks Venemaal.

 

Kontakt

 
+372 6 311 671
 
 
Eesti Piibliselts
Kaarli pst 9,
10119 Tallinn