Uue Testamendi esitlus Kautokeino kirikus.

Saamidest põhjapõdrakasvatajate kogu elu keerleb loomade ümber. Nendest saavad traditsioonilisele eluviisile truuks jäänud pered toitu ja elatist. Karjakasvataja elu pole kerge. Vahel ronivad loomad kuhugi ja saavad viga või on lumekate liiga paks selleks, et toitu kätte saada. Loomi tuleb arktilises tundras edasi ajada iga ilmaga ning põdraajajad on palju kodust ära. Peatuspaigaks on siis lavvud, kokkupandavad telgid.

 

Piibel kuulub saami igapäevaellu. Lavvus vasakult esimene on pereema Inger Anne Triumf.

Põhja-Norras Biedjovoggis pereisa mitmetuhandepealise karja juurest tagasi ootav Inger Anne Triumf räägib koos lastega lavvus tule ümber istudes, et neil on Piibel alati kaasas, ka autos. „Kui me liigume karjaga uude paika, siis soovime õnnistust. Kui lahkume, siis täname paiga eest ja õnnistame seda. Soovin, et ka minu lastele saaks Piibel sama omaseks kui see meie peres on alati olnud.“

Piiblitõlge, millest on jutt, pärineb 1850ndatest. Teos on olemas peaaegu igas saami peres. Vanadel inimestel pole sellest arusaamisega probleemi, aga nooremate jaoks on see liiga imelikus keeles ja kirjaviisis. 

14-aastane Elen Anna Triumf tahab samuti saada karjakasvatajaks, tal ongi karja hulgas mõned oma loomad. Elenil on lavvus kaasas koolist päriselt endale saadud saamikeelne Uus Testament, milliseid Norra Piibliselts laskis jõuluks trükkida 2000 eksemplari. Raamat käib käest kätte ning vahepeal tagasi jõudnud pereisa Isak Mattis Triumf tõdeb, et temagi saab selle sisust aru oluliselt paremini kui vanast Piiblist. Elen Anna on rahul, et ta saab nüüd raamatut lugeda igal ajal ega peal seda enam kuskilt laenama.

Põhja-saami piiblitõlkimise projekt on pooleli. Vajadusele tõlget uuendada juhtisidki kõigepealt tähelepanu kooliõpetajad, kellel tuli vana Piibli tekste lastele tunnis ümber „tõlkida“. Lahendust ei pakkunud ka norrakeelne Piibel. „Minu ema ei ole rääkinud minuga norra, vaid saami keeles. Seda on ka kergem kirjutada,“ kinnitab koolitüdruk Eli Karianne Vesterheim Hatta arusaadava Uue Testamendi üle rõõmustades. Seda ei tule õpetajatel enam ümber jutustada, vaid lastele saavad lood ise lugedes omaseks ja tunnis osaletakse innukalt.

Põhjapõdrakasvataja Isak Mattias Triumfi jaoks on kari elulise tähtsusega. Sama on Piibliga.Tõlkija Brit Rajala rõhutab samuti, kui väärtuslik on võimalus lugeda Piiblit tõeliselt omases keeles – teksti mõte jõuab kohale nii, et mõistetakse, millest tegelikult on jutt. Tõlkimine algas 1987 ning Uus Testament valmis meeskonnal kümne aastaga. Töö Vana Testamendiga kestab, enne kui tervikpiibel võib uuesti ilmuda. Saami parlamendi endise liikme, professor Ole Henrik Magga sõnul on kristlus olnud aastasadu üks saamide peamistest traditsioonidest ning on oluline, et inimestel oleks sellele ligipääs ka edaspidi. Finnmarki varasema praosti, pastor Knut Ingebu väitel on siinne kirik praegu küll tugev, aga uus tõlge aitab koguduse kasvule veelgi kaasa ning tagab traditsiooni jätkumise ka noorima põlvkonna hulgas.

Põhja-saami keelt räägib umbes 10 000 inimest Norras, 3000 Soomes ja 2000 Rootsis.

Ühinenud Piibliseltside materjalide põhjal Piret Riim

saami_poder


Kes meie oleme?

Hõimurahvaste Aeg on Eesti Piibliseltsi, Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Misjonikeskuse, Eesti Evangeelse Alliansi misjonitoimkonna ja Ljus i Österi 2006. aastal algatatud projekt, mille eesmärk on ergutada Eesti kristlasi võtma vastutust meie soomeugrilastest õdede-vendade toetamiseks Venemaal.

 

Kontakt

 
+372 6 311 671
 
 
Eesti Piibliselts
Kaarli pst 9,
10119 Tallinn