Foto: Norra Piibliseltsi arhiivUus piiblitõlge saami keeltes

Veel hiljuti oli Norra, Rootsi ja Soome põhjapoolsete alade saamide (laplaste) ainus emakeelne piiblitekst 1895. aastast pärit tõlge. Sellest ei saanud aru isegi enamik täiskasvanuid, kuna kasutatud oli heebrea ja kreeka keelest pärit sõnaühendeid ning lauseehitus oli skandinaaviapärane. Piibel oli tõlgitud 19. sajandi keskel taani keelest ja jäi saamide igapäevakeelele kaugeks.

1987. aastal algas taas Uue Testamendi tõlkimine, mis valmis 1998. Vana tõlke taani keele mõjud on siin kõrvale jäetud ning teos võeti Norras, Rootsis ja Soomes hästi vastu.

 

Kolm murrakut ja üksainus Piibel 

Projekt nimetati kordusläbivaatamiseks, aga tegelikult kujunes see tõlkimiseks hiljutiste norra-, soome- ja rootsikeelsete piiblitõlgete baasil kreeka ja heebreakeelset teksti arvesse võttes. Esimese mustandi kallal töötas kolm rühma tõlkijaid: üks Soomes ja kaks Norras. Seejärel vaatasid tekstid üle teoloogiakonsultandid ning tulemused siirdusid projekti nõukogule kaalumiseks, millist teksti saab kasutada kõigil kolmel maal. Protsess oli väga vastutusrikas, kuna igal maal räägitakse omaette põhjasaami murrakut. Lahendada tulid erineva grammatika, lauseehituse ja väljenditega seotud küsimused. Nõukogu vaatas läbi iga piiblisalmi, mis kõik võttis palju aega. Kui nõukogu oli teksti valmis saanud, riputati see Internetti aadressil www.bibel.no, et inimesed saaksid lugeda ja anda tagasisidet. Mõned Vana Testamendi raamatud anti välja ka eraldi. 

Saami keele elavnemine

Pärast paljusid aastaid, mil saami lapsed olid koolis sunnitud õppima ning rääkima vaid norra keeles, lubab valitsus nüüd saami lastel kasutada nende emakeelt esmase keelena ka koolis. Kasvab saamide teadlikkus oma kultuuripärandist, mida kasutatakse ja mille üle aina enam uhkust tuntakse. Olemas on saamikeelne raadio, teleprogrammid ning ajaleht. Ootuspärane on, et uus saamikeelne piiblitõlge edendab veelgi saami keele kasutamist kõigil kolmel maal.

Teised saami keeled

Norras ja Rootsis on veel kaks suuremat saami keelt: lõunasaami ja luulesaami. Rootsi Piibliselts on tõlkinud luulesaami keelde Uue Testamendi ning Norra Piibliselts on välja andnud lõunasaami keelseid piiblitekste kirikutele ja koolidele. Lõunasaami keel on tähelepanu all kui ohustatud keel, kuna tänapäeval kasutavad paljud selle kõnelejad esmase keelena juba norra või rootsi keelt. Pilootprojekt, kus Norra või Rootsi lasteaedades ja põhikoolides õpetatakse lõunasaami keelt, näitab, et protsess võib veel pöörduda. Saami keeli on olemas lisaks ka Venemaal. Hiljuti anti Saami Misjoni ja Norra Piibliseltsi poolt välja lastepiibel kildinisaami keeles, mida räägitakse Venemaal Koola poolsaarel.

Stein Mydske
Norra Piibliseltsi peasekretär

Kes meie oleme?

Hõimurahvaste Aeg on Eesti Piibliseltsi, Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Misjonikeskuse, Eesti Evangeelse Alliansi misjonitoimkonna ja Ljus i Österi 2006. aastal algatatud projekt, mille eesmärk on ergutada Eesti kristlasi võtma vastutust meie soomeugrilastest õdede-vendade toetamiseks Venemaal.

 

Kontakt

 
+372 6 311 671
 
 
Eesti Piibliselts
Kaarli pst 9,
10119 Tallinn