Udmurdi neiu psalmide raamatut lugemas Foto UBSi fotoarhiivist 

Vepsad elavad Karjalas Äänisjärve (Onega) lõunakaldal üsna omaette paiknevates külades. Vepsa kirjakeelt hakati arendama 1931. aastal, varem oli keel üksnes suuline. Valmisid kooliõpikud uue, emakeelse koolisüsteemi tarvis. 1938. aasta lõikas arengu läbi: rahvuskeele kasutamine keelati ning tärkav vepsa intelligents hävitati.

Tänaseks on vepsa keel üks Karjala vabariigi ametlikest keeltest. Vepsadeks loeb ametliku statistika järgi end 8000 inimest, pooled neist tunnistavad vepsa emakeeleks. Esimeseks omakeelseks raamatuks üle poole sajandi sai 1990. aastal ilmunud „Iisusan elo“. Lastele mõeldud jutte Jeesusest tõlkis folklorist Rürik Lonin. Praeguseks on vepsa keeles ilmunud õpikuid, sõnastikke, vaimulikke raamatuid ning ilukirjandust. Kord kuus näeb trükivalgust ajaleht „Kodima“. 


 

Tõlkija Niina Zaitseva (paremal) ja tõlkekonsultant Inka Pekkanen rõõmustavad valminud vepsakeelse Uue Testamendi üle. Foto: Inka Pekkanen

Vaimuliku lasteraamatu populaarsus julgustas aastatel 1992–1999 tõlkima ka evangeeliumid ja Apostlite teod. 1996 ilmus lastepiibel. Need tõlked näitasid, et keel on ilus, rikas ja arenemisvõimeline. 2007. aasta aprillis tuli trükist terve Uus Testament, Uz´ Zavet. Vepsa keeleuurija Niina Zaitseva Venemaa Teaduste Akadeemiast, kelle kanda oli tõlketööde põhiraskus, on meenutanud algusaegu: „Ülesanne tundus võimatu. Vepsa keeles räägiti igapäevaelu asjust. Kaalusin kõvasti, kas meie keeles on üldse võimalik teostada nii suurt ettevõtmist nagu piiblitekstide edastamine. Kas polnud vepsa keel juba pooleldi surnud keel?“ Töö käigus selgus, et see oli piisavalt paindlik kõige väljendamiseks, millest jutustas Uus Testament. Katsetamist ja otsimist oli palju, tuli luua ka uusi sõnu. Osa sõnu, mille üks vepslaste murderühm on unustanud, leiti säilinuna teiste juures või uurijate üleskirjutatud tekstides. 

Zaitseva koges, kuidas emakeelne Jumalasõna vepsasid puudutas: „Tutvustasin  Markuse evangeeliumi 1992. aastal õpetajate kursusel. Lugesin teksti valju häälega ja olin sellesse süvenenud, kui kuulsin saalist imelikke helisid: kuulajad poetasid pisaraid, mõni nuuksus valju häälega. Hiljem rääkis üks õpetajaist, et oli varem lugenud Piiblit vene keeles, aga alles nüüd vepsa keeles seda kuuldes sai ta aru, et niimoodi räägib Jumal inimesega. Kui Jumal räägib vepsa keelt, saame ka meie palvetada ja rääkida Jumalaga samas keeles.“ 

Vepsad on ortodoksid. Petroskoi ja Karjala peapiiskop Manuil märgib Uue Testamendi eessõnas: „Jumala sõna ilmumine rahvuskeeles on kõikidel aegadel kõikide rahvaste juures olnud vaimuliku ajaloo tähtsündmus. Seda tähendusrikkam on see tänapäeval meie maal, kus rahvad pürgivad vaimuliku ärkamise ja uuenemise poole.“ Vepsakeelne Uus Testament valmis Piiblitõlke Instituudi Helsingi osakonna, Wycliffe’i piiblitõlkijate – nende tõlkekonsultant Inka Pekkanan oli Zaitseva lähim töökaaslane – ning Ühinenud Piibliseltside koostöö tulemusel ning misjoniorganisatsiooni Avainsanoma ning Soome Piibliseltsi rahastamisel.

Barentsinfo 2004. aasta andmete järgi on vepsade arv kasvamas. Uut Testamenti on trükitud 2500 eksemplari, seda kasutatakse lisaks kogudustele ka koolides õppematerjalina kui seni kõige ulatuslikumat vepsakeelset teost.

Piret Riim

Kes meie oleme?

Hõimurahvaste Aeg on Eesti Piibliseltsi, Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Misjonikeskuse, Eesti Evangeelse Alliansi misjonitoimkonna ja Ljus i Österi 2006. aastal algatatud projekt, mille eesmärk on ergutada Eesti kristlasi võtma vastutust meie soomeugrilastest õdede-vendade toetamiseks Venemaal.

 

Kontakt

 
+372 6 311 671
 
 
Eesti Piibliselts
Kaarli pst 9,
10119 Tallinn