Intervjuu Vassili poja Danil Popoviga  

popov, danil.jpg

Eesti kristlased mäletavad sinu isa kui meest, kes tegi palju evangeeliumi viimiseks komi rahvani.

 Jah, kuid kogudusele ei pane alust ühe päevaga. Isa hakkas linnas elavaid kristlasi kokku koguma ja koduosadusi pidama. Kui pisuke grupp kasvas, alles siis hakati ehitama kirikut Sõktõvkaris.Päeval töötas isa katlamajas, õhtuti tõlkis Piiblit komi keelde. Isa ütles, et rahvas, kellel on emakeelne Jumala Sõna, ei sure kunagi välja. See mõte andis jõudu kasutada iga vaba hetke tõlkimiseks. Lapsena käisin isaga Eestis kaasas. Sõitsime siia tihti, sest isal oli tõlkeküsimustes vaja konsulteerida Arpad Arderi ja Hugo Oengoga.
Kogu projekt vältas umbes 30 aastat. Isa alustas 1960. aasta paiku. Uus Testament anti välja aastal 1980, kogu Piibel valmis 1991. Enne kui trükiväljaanne valmis, suri isa 69-aastasena. Ta pani sellesse töösse kogu oma elu, ise tulemust nägemata. 

 

Milline oli komi keele olukord, kultuur ja identiteet ajal, kui su isa oma tööd alustas? Mis on täna erinev? 

Isa tuli usule 1953. aastal. Tol ajal ignoreeriti vähemusrahvusi, keegi ei rääkinud nendest. Nõukogude valit-suse ajal loeti kõiki rahvuslikke püüd-lusi separatistlikeks. Kui isa kuue-kümnendatel alustas, soovis ta, et ka koolides ja ülikoolis saaks õppida ning õpetada komi keeles. Alles pärast Nõukogude Liidu lagunemist hakkas riik vähemusrahvuste ja nende keele vastu mõningast huvi tundma. Praegu antakse Komi koolides haridust komi keeles. 

Kas 18-aastane komi on uhke oma rahvuse üle? 

Varem kardeti teiste põlgust ega julgetud oma rahvust tunnistada. Ka praegu ei olda oma rahvusest vaimustuses. Kuna nõukogude poliitika seda ei soosinud, ei õpetanud paljud vanemad lastele komi keelt. Noored püüavad praegu leida komi identiteeti, kuid see pole kerge. 

Millised on tänase Komi sotsiaalprobleemid? 

Sotsiaalseid probleeme on palju: tööpuudus, alkoholism, ümberasumine linnadesse… Vabrikud on seiskunud ja põllumajandus alla käinud, kuid näiteks metsanduses toimub areng paremuse poole. Ehkki elu on pisut paremaks muutunud, pole ma veel kohanud õnnelikku komi. 

Oled koguduse pastor. Mida teeb sinu kirik täna, et aidata komi rahvast nende olukorras? 

Külastame koole, lasteaedu, meil on komikeelne raadioprogramm. Kõigil pole televiisorit, kuid on raadio ning võimalus kuulata ka teisi kristlikke programme. Koguduse liikmete hulgas on ka venelasi. Meil on evangeelsed koosolekud. Jutlustan alati komi keeles, ka meie teenistused on komi keeles. Eelmisel aastal võtsin ma osa mitte-kristlikust Komi rahvaste kongressist. 

Paljud ei räägi komi keelt eriti hästi. Miks sa siiski kasutad seda teenistusel? 

Ühes Komi linnas jutlustasin vene keeles ning see ei sütitanud rahvast. Kui hakkasin jutlustama komi keeles, oli tähelepanu fantastiline. Keel ja identiteet käivad käsikäes. Keel on väga tähtis. Kui me räägime komi keeles, elab komi rahvas kauem. Paljud mõistavad, et keelt on võimalik ära õppida. 

Kuidas saab Eesti komisid aidata? 

Eesti on meie jaoks julgustav näide. Me teame, et Nõukogude Liidus elades suutsite koguduse säilitada. Nüüd olete vabad, aga me soovime, et te ei vaataks ainult Läände, vaid vaataksite ka  meie poole.

Åsa Dalfjärd , Mark Nelson


Kes meie oleme?

Hõimurahvaste Aeg on Eesti Piibliseltsi, Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Misjonikeskuse, Eesti Evangeelse Alliansi misjonitoimkonna ja Ljus i Österi 2006. aastal algatatud projekt, mille eesmärk on ergutada Eesti kristlasi võtma vastutust meie soomeugrilastest õdede-vendade toetamiseks Venemaal.

 

Kontakt

 
+372 6 311 671
 
 
Eesti Piibliselts
Kaarli pst 9,
10119 Tallinn