Komi UTOktoobri alguses toimusid Komimaal komikeelse Uue Testamendi uue, kaasaegse tõlke esitluse üritused. Neid võib nimetada üldrahvalikeks, mitmel pool oli kohal ka Komi televisioon. Nagu ütles keegi osavõtjatest: pärast neid päevi ei ole keegi enam endine – see käib nii kohalike kui ka külaliste kohta. Need kolm päeva olid väga põhjalikult ette valmistatud ja organiseeritud, seda suures osas Uue Testamendi tõlkijate Nina Vattuleva ja Iraida Popova poolt. Nemad tegelesid kõigega: kui vaja, siis esinesid komikeelsete lauludega (pildil), vajadusel kõnelesid tõlketööst.

 

tõlgid

3. oktoobril oli esimene üritus Sõktõvkari Kunstide kooli saalis, kus osalesid nii avalikkuse kui ka kirikute esindajad. Esitleti muusikalist draamat Permi Stefanist – 15. sajandi komi misjonärist ja piiblitõlkijast. Sõnavõttudega esinesid Sõktõvkari ja Vorkuta piiskop Pitirim, Komi Vabariigi rahvusliku poliitika aseminister, Helsingi Piiblitõlke Instituudi juht Anita Laakso, mitmete koguduse esindajad, tõlgid, teadlased Komi teadusasutustest ja paljud teised.

komi

Järgmise päeva hommikul toimus pidulik jumalateenistus Peaingel Miikaeli kirikus Ust-Võmini külas. Hiljem tutvustati uut tõlget külakultuurimajas, kus esinesid kirikute juhid, kohaliku elu esindajad, piiblitõlgid, teadlased ja väliskülalised. Seejärel sõideti Sludka külla, kus Uut Testamenti tutvustati ja jagati kohalikus koolis. Pühapäeval toimus Komi evangeelses koguduses Sõktõvkaris pidulik jumalateenistus, millest võtsid osa paljude kirikute esindajad. Komi kirjanike liidu esimees rõhutas oma esinemises, kui oluline on emakeelne Uue Testamendi väljaanne komi rahvale.

Kõigil kolmel päeval oli paljudel inimestel võimalus tähtis raamat omandada. Inimesed olid erutatud, paljud väljendasid oma rõõmu ja tänu nii pisarate kui rõõmsate lauludega. Siiski tunnistasid mitmed komid, et nad ei oska komi keelt, kuid avaldasid arvamust, et komikeelse pühakirja ilmumine innustab neid oma emakeelt õppima. Mitmes koguduses on toimumas komikeelsed jumalateenistused.

komi UT

Tõlke valmimiseks on nähtud palju vaeva rohkem kui kümme aastat. Nüüd on vaja teha järgmine samm – viia komikeelne Jumala Sõna igasse külla. See ei ole lihtne töö, on ju Komimaa väga suur ja rahvas elab hajutatult. Tarvis läheb paljude inimeste abi ja koostööd, et see saaks teoks; vaja on nii vanu kui noori. Pildil ongi hakkajad tüdrukud, kes ulatasid inimestele raamatuid. Sludka küla kooli juhataja (paremal) ütles oma sõnavõtus, et nüüd saab koolis õppida komi keelt, kuna on olemas heas keeles õpperaamat – Uus Testament.

Jaan BärensonKes meie oleme?

Hõimurahvaste Aeg on Eesti Piibliseltsi, Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Misjonikeskuse, Eesti Evangeelse Alliansi misjonitoimkonna ja Ljus i Österi 2006. aastal algatatud projekt, mille eesmärk on ergutada Eesti kristlasi võtma vastutust meie soomeugrilastest õdede-vendade toetamiseks Venemaal.

 

Kontakt

 
+372 6 311 671
 
 
Eesti Piibliselts
Kaarli pst 9,
10119 Tallinn