Komikeelse Uue Testamendi tõlkijad (vasakult) Iraida Popova ja Nina Vattuleva. Foto: Küllike Evartov

„Üle kõige vajavad komid Jumala sõna. Inimesed tahavad Jumalast kuulda, teada saada, mida Jumal on öelnud. Tulevikku vaatamiseks vajatakse usu-, lootuse- ja lohutusesõnu. Meie külades on palju alkoholismi ning sellega seonduvaid probleeme, samuti töötust. Vajame sõnumit Jumala armust. Alles siis, kui saame lugeda oma keeles: „Kirjutatud on...“ on nendel sõnadel vägi,“ kinnitab tõlkija Nina.

Uue Testamendi komi keelde tõlkimise põhiraskust kandsid komi filoloogid Iraida Popova ja Nina Vattuleva, kes alustasid tõlkemeeskonnas tööd 1999. aastal. Tõlge valmis 2008. aasta algul. Meeskonda kuulusid Piiblitõlkimise Instituudi tõlkekonsultandid ning tööd ei oleks saanud teha ilma abilisteta komi rahva seast. Sobivaimate sõnade otsimine võttis arvatust rohkem aega ja oli keerulisem. Viimaks jõuti kokkuleppele ka selliste võtmesõnade nagu „ülistus“, „kirkus“, „au“, „riik“, „vägi“ komi vastete osas. 

Komi rahvaarv on umbes 418 600. Komimaa piirneb idas Uurali mäestikuga, põhjas Põhja-Jäämerega ning lõunas Udmurtiaga. Komi keeli on kaks: komi ehk sürjakomi ja permikomi. Sürjakomisid on rohkem – umbes 300 000. Emakeelt kõneleb umbes 70% komidest. 

Komikeelset Uut Testamenti ootavad nii siinsed ortodoksid kui protestandid. Raamat peaks ilmuma 2008. aasta sügisel.

Piret Riim

Kes meie oleme?

Hõimurahvaste Aeg on Eesti Piibliseltsi, Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Misjonikeskuse, Eesti Evangeelse Alliansi misjonitoimkonna ja Ljus i Österi 2006. aastal algatatud projekt, mille eesmärk on ergutada Eesti kristlasi võtma vastutust meie soomeugrilastest õdede-vendade toetamiseks Venemaal.

 

Kontakt

 
+372 6 311 671
 
 
Eesti Piibliselts
Kaarli pst 9,
10119 Tallinn