”Piiblilood” jõudis ka komi lasteni

Komi_lapsedPiiblitõlkeinstituut on üllitanud lastepiibli nüüd ka komi keeles. Teos trükiti 2010. aasta lõpus Iževskis ja saadeti jaanuaris Sõktõvkari. Tiraaž, 5000 eksemplari, jagatakse Komi kogudustele, raamatukogudele ja koolidele.

Lastepiibli tõlge sai valmis juba mitu aastat tagasi, aga enne lõplikku viimistlemist oodati ära komikeelse Uue Testamendi valmimine. Nüüd on mitmeid tööetappe läbinud Biblija vistjas, ”Piiblilood”, lõpuks lugeja ees.

Aasta 2011 on Venemaal kuulutatud lasteaastaks. ”Sobivamat aega raamatu ilmumiseks on raske ette kujutada,” tõdes Sõktõvkaris elav piiblitõlkija Nina Vattuleva. ”Saame külakoolides ja -raamatukogudes nüüd Piiblit ja selle sõnumit hästi tutvustada.”

”Oleme seda raamatut väga oodanud. On suur asi, et see nüüd valmis sai,” väljendas oma tänu Sõktõvkari komikeelse koguduse pastor Daniil Popov.

Komikeelne ”Piiblilood” sobib ka täiskasvanuile – mõningaid selgitavaid lauseid arvestamata on tekst võetud otse Piiblist. Igas vanuses lugejaile mõeldes on lugusid ja lausete infohulka siiski paljudes kohtades kärbitud.

Piiblitõlkeinstituut on lastepiibli välja andnud nüüdseks 42 keeles. Udmurdid said teose aastal 2001, millest alates on see oluline vahend koguduste õpetus- ja kasvatustöös.

”Lastepiibel oma ilusate värvipiltidega on ainulaadne varandus,” kirjutas Iževski Filadelfia koguduse udmurdikeelse töö juht Maina Sashšina. ”Ulatades lastele ”Piiblilood”, anname neile parimad võimalikud elujuhised. Lisaks aabitsale peaks ka see raamat olema iga lapse raamaturiiulis!”

Eestikeelne ”Piiblilood” ilmus aastal 1988.

Uus Testament komi keeles

Komi UTOktoobri alguses toimusid Komimaal komikeelse Uue Testamendi uue, kaasaegse tõlke esitluse üritused. Neid võib nimetada üldrahvalikeks, mitmel pool oli kohal ka Komi televisioon. Nagu ütles keegi osavõtjatest: pärast neid päevi ei ole keegi enam endine – see käib nii kohalike kui ka külaliste kohta. Need kolm päeva olid väga põhjalikult ette valmistatud ja organiseeritud, seda suures osas Uue Testamendi tõlkijate Nina Vattuleva ja Iraida Popova poolt. Nemad tegelesid kõigega: kui vaja, siis esinesid komikeelsete lauludega (pildil), vajadusel kõnelesid tõlketööst.

Loe edasi: Uus Testament komi keeles

Vassili Popov – mees, kes viis Jumala Sõna oma rahvani

Intervjuu Vassili poja Danil Popoviga  

popov, danil.jpg

Eesti kristlased mäletavad sinu isa kui meest, kes tegi palju evangeeliumi viimiseks komi rahvani.

 Jah, kuid kogudusele ei pane alust ühe päevaga. Isa hakkas linnas elavaid kristlasi kokku koguma ja koduosadusi pidama. Kui pisuke grupp kasvas, alles siis hakati ehitama kirikut Sõktõvkaris.Päeval töötas isa katlamajas, õhtuti tõlkis Piiblit komi keelde. Isa ütles, et rahvas, kellel on emakeelne Jumala Sõna, ei sure kunagi välja. See mõte andis jõudu kasutada iga vaba hetke tõlkimiseks. Lapsena käisin isaga Eestis kaasas. Sõitsime siia tihti, sest isal oli tõlkeküsimustes vaja konsulteerida Arpad Arderi ja Hugo Oengoga.
Kogu projekt vältas umbes 30 aastat. Isa alustas 1960. aasta paiku. Uus Testament anti välja aastal 1980, kogu Piibel valmis 1991. Enne kui trükiväljaanne valmis, suri isa 69-aastasena. Ta pani sellesse töösse kogu oma elu, ise tulemust nägemata. 

Loe edasi: Vassili Popov – mees, kes viis Jumala Sõna oma rahvani

Komikeelne Uus Testament peagi lugemislaual

Komikeelse Uue Testamendi tõlkijad (vasakult) Iraida Popova ja Nina Vattuleva. Foto: Küllike Evartov

„Üle kõige vajavad komid Jumala sõna. Inimesed tahavad Jumalast kuulda, teada saada, mida Jumal on öelnud. Tulevikku vaatamiseks vajatakse usu-, lootuse- ja lohutusesõnu. Meie külades on palju alkoholismi ning sellega seonduvaid probleeme, samuti töötust. Vajame sõnumit Jumala armust. Alles siis, kui saame lugeda oma keeles: „Kirjutatud on...“ on nendel sõnadel vägi,“ kinnitab tõlkija Nina.

Uue Testamendi komi keelde tõlkimise põhiraskust kandsid komi filoloogid Iraida Popova ja Nina Vattuleva, kes alustasid tõlkemeeskonnas tööd 1999. aastal. Tõlge valmis 2008. aasta algul. Meeskonda kuulusid Piiblitõlkimise Instituudi tõlkekonsultandid ning tööd ei oleks saanud teha ilma abilisteta komi rahva seast. Sobivaimate sõnade otsimine võttis arvatust rohkem aega ja oli keerulisem. Viimaks jõuti kokkuleppele ka selliste võtmesõnade nagu „ülistus“, „kirkus“, „au“, „riik“, „vägi“ komi vastete osas. 

Komi rahvaarv on umbes 418 600. Komimaa piirneb idas Uurali mäestikuga, põhjas Põhja-Jäämerega ning lõunas Udmurtiaga. Komi keeli on kaks: komi ehk sürjakomi ja permikomi. Sürjakomisid on rohkem – umbes 300 000. Emakeelt kõneleb umbes 70% komidest. 

Komikeelset Uut Testamenti ootavad nii siinsed ortodoksid kui protestandid. Raamat peaks ilmuma 2008. aasta sügisel.

Piret Riim

Kes meie oleme?

Hõimurahvaste Aeg on Eesti Piibliseltsi, Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Misjonikeskuse, Eesti Evangeelse Alliansi misjonitoimkonna ja Ljus i Österi 2006. aastal algatatud projekt, mille eesmärk on ergutada Eesti kristlasi võtma vastutust meie soomeugrilastest õdede-vendade toetamiseks Venemaal.

 

Kontakt

 
+372 6 311 671
 
 
Eesti Piibliselts
Kaarli pst 9,
10119 Tallinn