Soome-ugri piiblikool

Tallinnas toimus 13.–24. oktoobrini soome-ugri misjoni- ja piiblikooli õppesessioon. Paarikümnele komi, udmurdi, mari, handi ja sölkupi kristlasele on Eestisse tulek nagu peole saabumine. Kolme piiblikooli aasta jooksul on õppesessioonidele kogunetud kaks korda aastas ja alati läheb tantsuks. Tantsuga väljendatakse siirast rõõmu ja jagatakse elevust, mida annab kohtumine sugulasrahvastega, kes on Kristuse vere kaudu üksteisega veelgi lähedasemad. Meie omalt poolt oleme tantsuga ühinenud ja kõigile kaerajaani õpetanud. 

Mais 2014 toimus piiblikooli sessioon Sõktõvkaris. Komi kiriku pastor Daniil Popov elab udmurtide tantsule kaasa.
Mais 2014 toimus piiblikooli sessioon Sõktõvkaris.
Komi kiriku pastor Daniil Popov elab
udmurtide tantsule kaasa.

Mis annab õpilastele sellise rõõmu? Kindlasti soomeugrilasi ühendav side, rõõm, mille annab oma tavade tutvustamine ja sõnavara võrdlemine „sugulaste” omaga. Õpetajana loodan ja usun, et ka õppimine stimuleerib õpilasi ja pakub neile põnevust. Kuid kas see on tõesti meie õppeprogrammi tähtsaim osa, see, mis rõõmu pakub? Rahvuslik ühtekuuluvus ja haridus? Mõlemad on vajalikud, kuid see ei saa olla kõik. On veel midagi palju olulisemat. 

Mis on soome-ugri misjoni- ja piiblikooli eesmärk? Võiksin sama küsimuse esitada metodisti seminari kohta, kus ma õppejõuna töötan, aga ka baptisti või luterliku kiriku õppeasutustes. Miks need koolid eksisteerivad? Westminsteri katekismus vastab taolisele küsimusele järgmiselt: „Küsimus: mis on inimese põhieesmärk? Vastus: inimese peamine eesmärk on tuua au Jumalale.”

See peaks olema kõigi meie tegemiste, sealhulgas teoloogilise hariduse omandamise eesmärk. Soome-ugri piiblikooli kõige tähtsam eesmärk on suunata õpilasi austama Jumalat ja Teda vastavalt oma võimetele teenima. Kui komi, udmurdi, mari ja handi kristlase igast eluvaldkonnast kiirgab kodukohale vastu Jumala au, siis võime tõesti öelda, et meie piiblikool on edukas! Lõppkokkuvõttes ei muuda õpilaste kodukanti igavikuliselt mitte nende teadmised ega oskused, vaid see, kui suurel määral nad oma sõnade ja tegudega peegeldavad Jumala au.

Kas võin soome-ugri misjoni- ja piiblikooli koordinaatorina öelda, et õppeprogramm oma õppesessioonidega aitab õpilastel Jumalale lähemale jõuda, Tema au paremini peegeldada? Ma loodan seda, samuti loodan, et lisaks põnevusele on see peamine põhjus, miks selles koolis õpitakse.

Õppesessioon Tallinnas oli täis rõõmu ja põnevust nii loengutel kui ka Eesti kristlastega suhtlemisel. Sel sessioonil oli õppeteemaks õpetamine ja jutlustamine. Kuna õpilased hakkavad misjonitööd tegema väikerahvaste keskel Venemaal, siis on eraldi loengud selle kohta, kuidas paganliku taustaga inimesi mõista ja nendega töötada. 

Daniil Popovi sünnipäeval ümbritsevad tema peret piiblikooli õpilased ja õppejõud.
Daniil Popovi sünnipäeval ümbritsevad tema peret piiblikooli õpilased ja õppejõud.
Eesti Metodisti Kiriku Teoloogilise Seminari vilistlase Nadežda Popova loengute teemaks on kiriku ajalugu, kus käsitletakse ka komidele esimesena evangeeliumi viinud ja komikeelse tähestiku koostanud Permi Stefani elu.
Eesti Metodisti Kiriku Teoloogilise Seminari vilistlase Nadežda Popova loengute teemaks on kiriku ajalugu, kus käsitletakse ka komidele esimesena evangeeliumi viinud ja komikeelse tähestiku koostanud Permi Stefani elu.
Pastor Daniil Popov õpetab koguduse rajamist komide kogemuste põhjal.
Pastor Daniil Popov õpetab koguduse rajamist komide kogemuste põhjal.
Udmurdid peavad kaardi ümber nõu, missugusesse udmurdi külla tuleks uued kogudused rajada.
Udmurdid peavad kaardi ümber nõu, missugusesse udmurdi külla tuleks uued kogudused rajada.

Jumala abiga andsid need õppetunnid oskusi, kogemusi ja efektiivseks teenimiseks vajalikku tarkust. Kuid palju keerulisem väljakutse paneb endalt küsima: mida oleme ohverdanud, et aidata õpilastel Jumalale lähemale kasvada, tuua neid paika, kus nad Teda veel täielikumalt kogevad, et Tema au teistele peegeldada? 

On ju see nii inimese kui ka meie piiblikooli põhieesmärk.

Hõimurahvaste Aeg 2014 2(12) lk 14.
Fotod: Mark Nelson

Kes meie oleme?

Hõimurahvaste Aeg on Eesti Piibliseltsi, Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Misjonikeskuse, Eesti Evangeelse Alliansi misjonitoimkonna ja Ljus i Österi 2006. aastal algatatud projekt, mille eesmärk on ergutada Eesti kristlasi võtma vastutust meie soomeugrilastest õdede-vendade toetamiseks Venemaal.

 

Kontakt

 
+372 6 311 671
 
 
Eesti Piibliselts
Kaarli pst 9,
10119 Tallinn