Siberi Eestlased

Uudiseid Karatusast ja Ülem-Suetukist

Karatusa kirikuhoone seinad juba kerkivad
Karatusa kirikuhoone seinad juba kerkivad

Ingeri kiriku Siberi praostkonna lõunaosas alates 2009. aastast töötanud Soome misjonäri Joose Pitkäneni sõnul elab Karatusa rajoonis umbes 20 000 inimest, kellest on luterlikus kirikus ristitud ligikaudu 3000. Arvudest ei tasu end aga eksitada lasta, sest kiriku õpetust pole vaimulike puudusel siin tükk aega edasi antud. Pühi esemeid siiski austatakse: näiteks oli keegi vana naine Pitkänenile seletanud, kuidas ta haigeks jäädes ikka Piiblist paberitükikesi rebib ja kuuma tee sisse paneb – see pidavat aitama. Musta huumori lainel lisab Joose, et nii mõnigi koguduseliige saab võib-olla alles omaenda matusel teada, et oli luterlane ... Kohe lisab ta aga tõsisemalt, et ehkki Ingeri kiriku töö igal pool Venemaal ressursside vähesuse tõttu kannatab, põhineb see siiski kindlalt Jumala Sõnal ja sakramentidel, nii et töötada on olnud rõõm.

Karatusa linna püstitatakse parajasti Alam-Bulanka külas pikalt lagunenuna seisnud pühakoja palkidest uut kirikuhoonet. Ehitustöö on andnud võimaluse ka ristiusu sisu tutvustada.

Loe edasi: Uudiseid Karatusast ja Ülem-Suetukist

Reisidest Venemaa eestlaste juurde

13 1 250pxLuterliku kiriku vaimulikud on eesti kogukondi nii lääne kui ka ida pool teeninud juba paljude aastate jooksul. 2013. aastal tuli ka minul järjekordselt teenida eestlasi eri paigus.

Üks suuremaid eestlaste kogukondi on Ülem-Suetukis. Seekord oli jaanipäeva jumalateenistusele kogunenud kirikutäis rahvast. Ristitud sai 4 poissi, kelle vanematele ja ristivanematele andsin eelmisel päeval väikse ristimisõpetuse. Surnuaiapüha jumalateenistusel osales umbes 140 inimest. Veel kraamisime kirikut ja niitsime kirikuhoone ümbert heina. Kirik sai eelmisel aastal uue aia, mida oli kohati vaja parandada; ka see sai tehtud. Ülem-Suetuki kirik vajab remondiannetusi.

Loe edasi: Reisidest Venemaa eestlaste juurde

Siberi misjonireisi kogemus

Misjonireis 2012f_9_meisterdamine_300pxÜlem-Suetukki algas Peterburist 5-päevase autosõiduga 5000 kilomeetrit ida suunas. Aeg, mis esialgu näis ainult transpordile kuluvat, oli tegelikult juba omamoodi misjonitöö, kuna tihti jätsime peatuspaikadesse ja andsime isegi tänaval kõndivatele noortele noorteajakirja „Võbor“. Samuti sai meie grupp paratamatult väga kiirelt lähedaseks, kui veetsime 9-kohalises mikrobussis ja 5-kohalises sõiduautos külg-külje kõrval kõik ööpäevad. Oli aega tutvuda ja lugusid jagada, süüa ja magada, muusikat kuulata ja laulda – üle mitme aasta tundsin endal olevat niivõrd palju aega, et sellega ei oska midagi peale hakata.   

Meie juulis toimunud Omski ja Ülem-Suetuki misjonireisil oli 14 noort Venemaa Ingeri kiriku kogudustest – enamik neist Peterburi ümbrusest, kuid mõned liitusid meiega alles poole reisi peal Marimaal. Omskis jagunesime kaheks rühmaks – esimene liikus linnast 200 km kaugusele Orlovka ja Rõškovo küladesse, minu 5-liikmeline rühm jätkas veel 1,5 ööpäeva teekonda Ülem-Suetukki, eestlaste külla.

Sarnaseid Siberi misjonireise on Ingeri kiriku misjoniosakonna juht Ivan Laptev korraldanud juba viimased 4 aastat, eesmärgiks koostöös kohaliku kirikuõpetajaga korraldada kristlikke lastelaagreid. Lapsi tuleb neisse ümberkaudsetest küladest kokku 20 ringis. Laagris tegime eri vanuserühmades piiblitunde, laulsime üheskoos, meisterdasime, lõunatasime, korraldasime kirikus ja külatänaval lõbusaid võistlusmänge. Päeva lõpetasime viktoriiniga piiblitunni teemal, mis lastele eriti meeldis auhindade tõttu. Iga päev õppisime tundma paar rida Meie Isa palvest ja selle tähendusest. Lapsed olid hästi rõõmsad ja aktiivsed. Kuna külades tavaliselt väga palju üritusi ei toimu, siis tekkis laagri vastu huvi isegi 15-aastastel noortel.   

Loe edasi: Siberi misjonireisi kogemus

Usu tunnismärk kestab

Ingeri 2012f_8_puit_300pxEvangeelne Luterlik Kirik on alustanud Alam-Bulanka hävimisohus kiriku taastamist uues paigas.  „Mingem ja ehitagem üles Jeruusalemma müür, et meid enam ei teotataks.“ (Ne 2:17)

Lõuna-Siberis, Krasnojarski krais asub Karatuzi rajoon, kus kõlab veel eesti keel. Seda eriti Ülem-Bulanka ja Ülem-Suetuki külades. Karatuzi luterliku koguduse juured ulatuvad 170 aasta taha, mil Eestist, Soomest, Lätist ja Ingerimaalt saadeti kurjategijaid Venemaa idaossa. Selleks, et Siberi vähesed vaimulikud saaksid kanda hoolt luterlaste hingede eest, koguti luterlased kokku praeguse Karatuzi rajooni aladele.

Juba 1850ndail ehitati Karatuzi luterlikesse küladesse esimesed kirikukoolid ja palvemajad. Eestis, Lätis ja Soomes hakati koguma raha kiriku ehitamiseks. Jenissei piirkonnast sai iseseisev kiriklik üksus 1863. Luterlik kirik saatis sealseid kogudusi teenima vaimuliku Herman Roschieri ja igasse külla kirikukooli õpetaja. Piirkonda ehitati kaks kirikut – 1888 valmis Ülem-Suetuki ja 1893 Alam-Bulanka kirik. Alam-Bulankas oli kirikukool, mida kasutati ka palvemajana.

Kannatusaeg

Aastal 1893 ehitatud Alam-Bulanka luterlik kirik on palju kannatanud. Juba revolutsiooni ajal tahtsid bolševikud muuta selle kauni pühakoja kinoks. Tänu koguduseliikmete vastupanule jäi kirik veel mõneks ajaks koguduse kasutada. Surve oli suur. Kirikukool suleti, lõpuks pagendati ka vaimulik. 1930ndate alguses tehti kirikust ladu, pärast sõda muudeti klubiks; kellatorn lammutati.

Kirikuhoone lõplik hävinemine algas alles pärast perestroikat. Koguduseliikmed kolisid tööd otsides suurematesse linnadesse. Hoonet ei vajatud enam ning 2008. aastal hakkas kirikut hävitama üks külajoodik, saagides sealt endale küttepuid.

Loe edasi: Usu tunnismärk kestab

Rahvuskaaslasi teenimas

Jaanipäeva jumalateenistus Ülem-Suetuki kirikusLuterlikul kirikul on juba aastakümnete pikkused traditsioonid Eestist ida pool elavate rahvuskaaslaste teenimisel. Viimastel aastatel on eestlaste teenimine elavnenud nii Lõuna-Siberi külades, Krimmis kui ka Sotšis. Regulaarsed teenistused toimuvad juba traditsioonilistes paikades, nagu Peterburi, Moskva ja Petseri, kus on segunenud kolm kõige olulisemat komponenti: eesti keel, rahvuskultuur ja kombed ning luterlik identiteet.

Emakeelse Jumalasõna kuulutamine ja kuulmine ning palve on kingitus, mis on teiskeelse rahva ja kommete keskel elades hindamatu väärtusega.
Tänavu juulis külastasid Siberi eestlasi Arho Tuhkru ja Jaan Bärenson ning augustis käis Krimmi eestlastel külas Tiit Salumäe.

Jaan Bärenson, Karatuzi rajooni juht Voldemar Saar ja Arho Tuhkru Palvus Jermakovski külas

Siberi eestlastel külas

Kirik Ülem-Suetuki külas (ehit. 1888)Vana kalendri jaanilaupäeval, 6. juulil saabusid eestlaste legendaarsesse külasse Ülem-Suetukki Tiit Salumäe ja Mihkel Kukk, et alustada ligi paarinädalast külaskäiku kaugel elavate kaasmaalaste juurde. Statistika andmetel elab Krasnojarski krais umbes 4000 eestlast. Meie külaskäigule aitas palju kaasa Karatusi rajooni juht Valeri Saar, kes on ilmselt kõige kõrgemal ametipostil olev eestlane kogu Siberis. Ime on see, et 19. sajandi sunnitööliste järglaste küla on säilitanud eesti keele ja meele kuni tänaseni. Küla keskel on vana puukirik nagu muiste ja mullu. Kõige suurem eestlaste kogunemine oli jaanitule juures, kus pillimängu tegi kohalik orkester Ernst Lelle juhatusel. Jaanipäeval pidasime jumalateenistuse nii kirikus kui surnuaial. Pea kõigil Siberi eestlastel on sugulasi Eestis ning paljud on ka kodumaal käinud. On ka neid, kes Eestis mõnda aega elanud ja töötanud, kuid siis kodukülla tagasi läinud. Eesti keelt õpitakse kodudes ja alates 2000. aastast on Ülem-Suetukis kodumaalt läinud eesti keele õpetaja. Eesti on kaugel ja sõit Siberisse kallis ning seotud viisadega. Keelelaagrites on sealseid lapsi siiski käinud ning mõned noored on pääsenud ka Eestisse kõrgkooli õppima.

Anni Hendrikson Ülem-Suetuki külastUnustamatust külaskäigust oleks võimalik pikalt pajatada. Külalisi kodumaalt oodatakse vähemalt jaanipäevaks, aga võimaluse korral ka jõuludeks. Suure soojusega tuletatakse meelde õpetaja Jaanus Noormäge, kes paarkümmend aastat tagasi pani koguduslikule elule uue aluse. Tunnustust ja toetust väärivad meie kaasmaalased, kellele Eesti on ühtaegu kauge ja lähedane. 

Tiit Salumäe

Kes meie oleme?

Hõimurahvaste Aeg on Eesti Piibliseltsi, Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Misjonikeskuse, Eesti Evangeelse Alliansi misjonitoimkonna ja Ljus i Österi 2006. aastal algatatud projekt, mille eesmärk on ergutada Eesti kristlasi võtma vastutust meie soomeugrilastest õdede-vendade toetamiseks Venemaal.

 

Kontakt

 
+372 6 311 671
 
 
Eesti Piibliselts
Kaarli pst 9,
10119 Tallinn