Udmurdi misjon

Udmurdid esitavad eksistentsiaalseid küsimusi

Soome-ugri 2012f_18_Lahi_300pxrahvaste maailm on rahutu, rahutum kui kunagi varem,“ kirjutab praegusaegsest olukorrast hõimurahvaste juures Fenno-Ugria Asutuse hõimukeskuse juhataja Jaak Prozes. Sellesuvise Udmurtia misjonireisi käigus kuuldu ja kogetu kinnitab seda hinnangut: udmurdid on ärkamas, et nii rahvuse kui üksikisiku tasandil esitada eksistentsiaalseid küsimusi.

Eestlastena omame ajalugu, kus Jumal on kasutanud rahvusliku ärkamise perioode ka rahva vaimulikuks äratamiseks. Udmurdi kristlaste ansamblid „Inkreš“ ja „Šumpoton“ on tunnetanud ja usaldanud sidet, mida aitab rahvaga luua emakeel, rahvalaulud ja -tantsud. Hämmastav on nende inimeste aastatepikkune, sihikindel töö ja ohverdus evangeeliumi viimisel oma rahvani: pikad sõidud, kontsertturneed, eemalolek oma perekonnast, kasin toetus kaaskristlaste poolt. Kevadel ansambli juhi perekonda tabanud tragöödiast saadik oli kogu grupp sattunud raskustesse: tekkis palju pingeid, teravaid ütlemisi, mis väsitasid ja võtsid innukuse. Oli neid, kes kaalusid ansamblist lahkumist. Siiski tuldi veel eesti-udmurdi ühisele misjonireisile usu ja lootusega, et Jumal võib keerulise olukorra ära muuta. Udmurdikeelse evangeelse töö juht Maina Sašina kirjutab hiljem oma kirjas: „Teie palved on meie grupile väga tugevalt mõjunud. Pärast katsumuste ja viletsuse aega kogesime Jumala käest midagi imelist, sarnast esimese armastusega! Sõidame jälle üle pika aja kontserdile täies koosseisus, Jumal taastab meid! Aitäh teie palvete, kaastunde ja mõistmise eest! Kohe pärast teie ärasõitu sõitsime läbi mitmed külad, inimestel on tagasi tulnud innukus evangeeliumi kuulutamiseks. Ja udmurdid on avatud.“

Loe edasi: Udmurdid esitavad eksistentsiaalseid küsimusi

Udmurtia 2012

„Viimaks ometi on mõistetud, et oleme siin hukkumas ja keegi on appi tulnud,“

UDMURTIA 2012

Jumal on algusest peale pidanud hoolt, et koguda paganate seast endale rahvast. Ap 15:14
Eestpalve_Sashinite_pere_eest_350pxSelle tõe kogemuste ja tunnistustega oleme tagasi 10-päevaselt misjonireisilt Udmurtiasse ja Baškiiriasse. Jumal tugevdab udmurdi kristlaste südametes ärkamist ja kahjuvalu udmurdi rahva suhtes ning läkitab neid intensiivselt välja evangeeliumi kuulutuseks. Eriline missioon Tema päästeplaanis on antud ansamblile „Inkreš“ ning selle juhile Maina Sašinale.
Just seetõttu kogesime Püha Vaimu tugevat juhtimist ja tähelepanu ansambliliikmete ning perekond Sašina ülesehitamiseks. Mitmed raskused, tagasilöögid ning vaenlase surved on avaldanud mõju kogu meeskonnale, tekitanud kahtlusi, küsimusi ja väsimust. Jumala fookus oli teravalt hingehoidlikul tööl: puhastumisel, andestusel ja vabastusel. Ja Tema tegi ning toimis! Ta kinkis erilisi läbimurdeid ning uut tahet ja jõudu me udmurdi vendadele-õdedele püsida oma kutsumises. Ent jätkuvalt on vaja eestpalvetajaid ning kaasaaitajaid udmurdi misjoni heaks, sest töö on pingeline ja raske.
Hämmastav, kuidas Jumala valik, kutse ja soosing on langenud eesti kristlastele – me oleme määratud kaasosalisteks evangeeliumi kuulutamises udmurdi rahvale! Külastades Baškiiria territooriumil asuvat kolme paganausulist udmurdi külakogukonda, kogesime neid võimalusi, mida annavad muusika, rahvalaulud, -pillid ja etnilised sugulussidemed inimestele lähenemiseks. Loodususku udmurdid on huvitatud sõnumist, mida ühtsena kannavad oma rahvust väärtustavad udmurdi ja eesti kristlased. Inimestes on kahtlused ja hirmud, et jumalad, kellele nad põlvkonniti on ohverdanud, ei taga neile rahvana  tulevikku.

Udmurdid - kauged aga lähedased

"Tuld täis" udmurdi naine Kiptšaki külast. Pärast eelmist misjonireisi kaks aastat tagasi rajati selles külas kogudus.  Foto Taimi Pärna

On juulikuu. Eestimaal on sombune ilm ning tundub, et see ei paranegi. Astume rongi, et sõita Udmurdimaa suunas. Teame varasema grupi kogemustest, et see pole sugugi kerge paik evangeeliumi kuulutamiseks.

Udmurdimaa asub siinpool Uuralit ja on üks Venemaa autonoomsetest vabariikidest. Udmurdi rahvaarv on üle 600 000. Nad on soome-ugri rahvas ja paljud välimuselt täitsa meie, eestlaste moodi, vahest ainult pisut lühemad.

Loe edasi: Udmurdid - kauged aga lähedased

Kes meie oleme?

Hõimurahvaste Aeg on Eesti Piibliseltsi, Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Misjonikeskuse, Eesti Evangeelse Alliansi misjonitoimkonna ja Ljus i Österi 2006. aastal algatatud projekt, mille eesmärk on ergutada Eesti kristlasi võtma vastutust meie soomeugrilastest õdede-vendade toetamiseks Venemaal.

 

Kontakt

 
+372 6 311 671
 
 
Eesti Piibliselts
Kaarli pst 9,
10119 Tallinn