Arvamus

Kallid hõimuveljed ja -õed, õed ja vennad Kristuses!

Tervitan Teid Jumala Sõnaga Apostli kirjast Galaatia kogudusele: „Kandke üksteise koormaid, nõnda te täidate Kristuse seadust.” (Gl 6:2)

Ristirahvana on need sõnad meile hästi teada. Meid kutsutakse üksteise koormaid kandma, millised need ka ei oleks. Üsna tihti on need aga kannatuse, valu ja lootusetuse koormad. Just selliste koormate kandmisele meid oodataksegi.

Pildil on Ove Sander
Ove Sander

Loe edasi: Kallid hõimuveljed ja -õed, õed ja vennad Kristuses!

Iga hõimu vaimujõud sõltub tema usust

Armsad õed ja vennad!

Osadust ja üksteise eest vastutust luues ühendavad inimesi väga erinevad suhtlustasandid: perekond, kogukond, hõimkond, keelkond jms. Hõimurahvaste tunnuseks on suur kultuuriline ja keeleline ühisosa. See annab eelduse üksteist mitte ainult paremini mõista, vaid ka aidata ja toetada. Nende talentide kasutamist ootab meilt ka Jumal. Kus mujal kui kogudustes ja kirikus võiksime seda ülesannet paremini mõista ja teoks teha?

Loe edasi: Iga hõimu vaimujõud sõltub tema usust

Toome Jumalale tänu meie hõimurahvaste eest

3 1 150pxOktoobrikuu kolmandal pühapäeval kogunetakse meie kirikutes hõimurahvaste palvepäevale.

Palvepäeval toome Jumalale tänu meie hõimurahvaste eest, keda Jumal on ajaloo keerdkäikudest läbi kandnud. Eesti keeles on olemas Piibel, me võime rääkida oma armsas emakeeles, seda saavad teha ka meie lapsed ja lapselapsed. Samas on meil hõimurahvaid, kelle rahvaarv on jäänud väikeseks, mitmelgi neist ei ole veel Jumala Sõna omas keeles. Need rahvad on jätkuvalt meie eestpalvetes ja tänu paljude kaasabile ning toetusele on nad saanud juba emakeelseid piibliosi. Samuti on meil põhjust olla tänulikud nendele, kes kuulutavad hõimurahvaste  keskel Head Sõnumit. Meie tänu põhjuseks on ka avatud uksed Evangeeliumi levitamisel hõimurahvaste hulgas.

Loe edasi: Toome Jumalale tänu meie hõimurahvaste eest

Õnnistagu siis Issand töötegijaid hõimurahvaste vaimupõllul

Eesti 2013_k_2-3_5Apostlik-Õigeusu Kiriku poolt tervitan ajakirja Hõimurahvaste Aeg lugejaid. Kristlik kuulutustöö meie sugurahvaste juures annab tunnistust Issanda läkituskäsust, mis ei luba piirduda ühe rahva või mõnede teatud rahvastega, vaid käsib minna just nimelt kogu maailma ja teha Tema jüngriteks kõik rahvad. See protsess on saanud alguse juba tol ajal, ent kestab veel siiani. Vähemalt meie Kiriku vaatenurgast ei ole ühe hõimu, rahva või piirkonna pöördumine ristiusku ainult ühekordne sündmus, vaid midagi, mis kestab aastasadu ning tähendab pidevat kristlikus pärimuses kasvamist ja vaimulikku ellu süvenemist.

Mis puutub soome-ugri rahvastesse, siis kuuluvad nad eri usutunnistustesse ja osa järgib ka eelkristlikke usundeid. Märkimisväärne osa – vähemus rahvaarvu mõttes, kuid enamus, kui rahvad loetleda, järgib peamiselt õigeusku. Ehkki see on omaks võetud mõnikord suurema rahva survel või pealiskaudsel eeskujul, mängib ta ikkagi olulist osa paljude rahvaste pärimuslikus ja tänapäevases kultuuris.

Kindlasti tuleneb sellest suur ülesanne nii õigeusu kirikutele usupärimust sügavamalt eri rahvastele omaseks muuta, arvestades seejuures rahvuslikku ja kohalikku eripära, aga ka muutuvaid olusid ning tänapäeva väljakutseid. Panustamine vaid suurtele ja vähemate sulandumise ootamine on kahjuks olnud ja on ehk praegugi kiusatuseks, mis sõdib Kristuse läkituskäsu vastu. Õigeusu Kirik, mis võib täie õigusega uhkeldada sellega, et on aidanud kaasa paljude kirjakeelte loomisele ja kirikliku pärimuse kehastumisele erinevates rahvuslikes ja kohalikes vormides, on paraku mõnel ajalooperioodil teadlikult või teadmata soodustanud ka väikerahvaste hääbumist ja nende omapära kadumist.

Samuti eeldab see tõsiasi teistelt usutunnistustelt peenetundelist tegutsemist ja koostööd õigeusu kirikutega seal, kus viimased on esindatud ja kus enamus rahvast nendesse kuulub.

Õnnistagu siis Issand töötegijaid hõimurahvaste vaimupõllul ning andku kõigile tarkust, väge ja vastupidamist!

+ Stefanus,
Tallinna ja kogu Eesti metropoliit

Hõimurahvaste Aeg 2013 1(9), lk. 3.

Alati on põnev

Alati 4_indrekluide_200pxon põnev kuulda lugusid misjonimatkadest erinevate soome-ugri rahvaste juurde, kus osalisteks on olnud Eestimaa kristlased. Pildid ja videofilmid sealsete rahvaste elust on toonud muidu nii kauged maad meile väga lähedale.

Möödunud aastal õnnestus mul Tallinnas Männi pargis kuulutada evangeeliumi koos mitme hõimurahva esindajaga. See oli erakordne kogemus! Lauludes ja tantsudes väljenduv siiras rõõm tõmbas kaasa mitte ainult ristirahvast, vaid ka kohale tulnud kuulajaid, kelle hulgas oli nii lapsi, naisi kui ka mehi.

Mõni aeg tagasi pidas Eesti Evangeelne Allianss vajalikuks ellu kutsuda misjonitoimkonna, tundes suuremat vastutust misjonitöö edendamise suhtes. Loodetavasti annab see selgema sihi ka hõimurahvasteni jõudmiseks.

Indrek Luide

Eesti Evangeelse Alliansi peasekretär

Hõimurahvaste Aeg 2013 (9) lk. 4.

Et kogudus oleks tervik ja terve

2012f_4_Nommik_200pxEt kogudus oleks tervik ja terve, peab ta olema rajatud inimeste armastusele ja hoolele üksteise eest.” Millard Fuller

Üks kõige olulisemaid külgi kristliku usu juures on koguduse idee. Muidugi, kristlik usk ei tähenda midagi, kui inimesel ei ole isiklikku sidet Jumalaga. See on määrav. Kuid sellest vertikaalsest inimene-Jumal suhtest tulenevalt on inimene rajatud suhetele ka kogudusega, kirikuga.

Koinonia ehk kaaskond on Jumala viis meid aidata, sest me ei ole mõeldud olema üksinda. Me oleme loodud kogukonna jaoks, kaaskondlaste jaoks, inimestevahelisteks suheteks, kuid mitte lihtsalt ükskõik millisteks suheteks. Piibli mõte inimestevahelisest suhtlemisest on suhtlemine, mis tekib inimeste kogukonnas, kes tulenevalt armastusest Jumala vastu on tõotanud armastada ja aidata üksteist.

Jumal kutsus kirikut esindama Teda ja üks peamisi mooduseid, kuidas see teoks tehti, oli koguduse kaudu, mis loodi; koguduse kaudu, mis pidi ulatuma väljapoole ja kus ei teenitaks mitte ainult üksteist, vaid kogu maailma.

Jumal on varustanud kiriku, koguduse andidega, mis võimaldavad tal pakkuda emotsionaalset, füüsilist ja vaimset tervenemist. 

Võib olla on Sinul, hea lugeja, mingi and või annid, millega saad olla õnnistuseks meie sõpradele hõimurahvaste hulgast. Kaaskond võib toimida sillana Sinu ja teiste vahel, võimaldades Sul saada teistelt seda, mida Sul on vaja hakkamasaamiseks, ja pakkudes samas võimalust kasutada oma talente, et aidata teistel hakkama saada.

Jeesus ütles kord sõnad: “Sest mul oli nälg, ja te andsite mulle süüa; mul oli janu, ja te jootsite mind; ma olin võõras, ja te võtsite mind vastu; ma olin alasti, ja te riietasite mind; ma olin haige, ja te tulite mind vaatama; ma olin vangis, ja te tulite minu juurde. … Tõesti ma ütlen teile, et mida te iganes olete teinud ühele nende mu vähemate vendade seast, seda te olete minule teinud.” (Mt 25:35, 36, 40)

David Nõmmik
Seitsmenda Päeva Adventistide Koguduse Eesti Liidu president
Hõimurahvaste Aeg Nr 8, 2012. lk. 4.

Kes meie oleme?

Hõimurahvaste Aeg on Eesti Piibliseltsi, Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Misjonikeskuse, Eesti Evangeelse Alliansi misjonitoimkonna ja Ljus i Österi 2006. aastal algatatud projekt, mille eesmärk on ergutada Eesti kristlasi võtma vastutust meie soomeugrilastest õdede-vendade toetamiseks Venemaal.

 

Kontakt

 
+372 6 311 671
 
 
Eesti Piibliselts
Kaarli pst 9,
10119 Tallinn